Potrebna primena insekticida u usevima ozimih lukova

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja upozorava na povećanu aktivnost štetočina u usevima ozimih lukova.

Na području delovanja regionalnog centra usevi ozimog luka se nalaze u fazi od 4 do 5 listova razvijeno (BBCH 14-15).

Foto: PIS

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci). Uslovi u kojima se odvija proizvodnja ozimih lukova, sa temperaturama koje su iznad višegodišnjeg proseka, kao i malom količinom padavina izuzetno su pogodovali razvoju tripsa. Na većini pregledanih parcela, postignut je prag štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu luka.

Takođe, prilikom vizuelnih pregleda na listovima su uočeni simptomi ishrane od minirajuće muve luka (Napomyza gymnostoma) u vidu belih pega u nizovima. U toku je let i dopunska ishrana imaga prve generacije ove štetočine.

Ženke polažu jaja u osnovi spoljašnjih listova ispod epidermisa. Najveće štete prave larve koje se hrane parenhimom lista i spuštaju se iz osnove lista u stablo i lukovice.

Sa ciljem suzbijanja tripsa, kao i sprečavanja polaganja jaja lukove muve, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha.

Sa ciljem zaštite od prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor), pre padavina ili pre navodnjavanja se preporučuje primena preventivnih fungicida (bakar, fluazinam).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *