Podsticaji u organskoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju koji su prema prethodnom pravilniku iznosili 70 odso više u odnosu na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji  povećani su i biće veći za 120% od iznosa za podsticaje u konvencionalnoj proizvodnji.

,Pravo na podsticaje ostvaruje preduzetnici i fizička lica nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva uz uslov:

1) da su sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključili ugovor o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da su zaključili ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje.

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje ima zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju.

3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju.
Izmenjenim pravilnikom omoućeno je da ukupni maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari iznosi 228.800 dinara. Do sada je maksimalan iznos podsticaja po korisniku  bio 136.000 dinara.

Zahtev za podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji, podnosi se jedanput godišnje, Upravi za trezor, od 03. maja do 30. juna tekuće godine.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *