Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule

  Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule (Podosphaera leucotricha) napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku.

Simptomi bolesti:

Napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku. Prema simptomima oboljenje se manifestuje u dva različita tipa: – “beli mladari” – razvijeni iz zaraženih pupoljaka, potpuno pokriveni belom navlakom konidija i površinskom micelijom – proizvod su primarnih infekcija- pojedinačno zaraženo lišće tokom vegetacije su posledice sekundarnih infekcija.Zaraženi cvet se deformiše, zadeblja i na njemu se formira karakteristična belosivkasta navlaka. Na plodu je zaraza manje vidljiva. Na pokožici ploda se stvara tanka rđasta mrežica utisnuta u epidermis.

Ciklus razvića: Patogen prezimljava kao micelija u drvenastim i cvetnim pupoljcima. Micelija raste između ljuspastih listića pupoljaka, fiksira se haustorijama u površinske ćelije epiderma i tako prezimljuje. U proleće zaraženi pupoljci kreću. Sa njima kreće i micelija koja se difuzno širi i fruktificira, zahvatajući čitav letorast koji se razvija iz pupoljaka. Mnogi zaraženi pupoljci uopšte ne kreću, a pojedini se razvijaju u kratke letoraste i sasušuju.


Oni koji prežive razvijaju se u tzv. “bele mladare“ karakteristične po tome što su prekriveni brašnastom belosivom navlakom konidija. Ove konidije se raseljavaju na mlado lišće i vrše sekundarne infekcije. Da bi se ostvarile infekcije nije potrebna voda, dovoljna je relativna vlaga vazduha viša od 60% da konidije proklijaju i izvrše infekciju. Samo mlad list je osetljiv na infekcije. Optimalne temperature za infekciju su od 15-25 C, dok su minimalne 10 C, a maksimalne 30 C. Pored infekcije lista, za vreme vegetacije dolazi i do zaraze pupoljaka, ali samo dok su oni otvoreni. Zbog toga se najčešće zaraze terminalni pupoljci koji su zbog porasta najduže otvoreni.   PSSS      Napomena Za suzbijanje pepelnice na raspolaganju je veći broj fungicida Vrlo je bitno napomenuti da se u vreme kada je temperatura iznad 30 stepeni, mora smanjiti koncentracija svih sredstava na bazi sumpora na 0,2%, kako ne bi došlo do ožegotina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *