Pala cena mineralnih đubriva

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u I kvartalu 2024. godine, u odnosu na isti kvartal 2023. godine, smanjene su za 10,3%, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Posmatrano po grupama proizvoda u I kvartalu 2024. godine, u odnosu na isti kvartal 2023. godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama Mineralna đubriva (-38,1%), Hrana za životinje (-17,1%) i Sredstva za zaštitu bilja (-16,8%).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u I kvartalu 2024. godine, u odnosu na IV kvartal 2023. godine, u proseku su povećane za 0,2%.

Posmatrano po grupama proizvoda u I kvartalu 2024. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama Seme (6,6%) i Energenti (2,4%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *