Otvoren regionalni konkurs za istraživače u organskoj proizvodnji

30. jul 2019.

Foto: Pixabay

Centar za koordinaciju i transfer primenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi Selenča – Eko Agri Centar Selenča raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju istraživačkih radova u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane u okviru projekta „Innovations in Eco Food Systems for Sustainable Production and Safety Environment“ (InoEcoModel).

Centar poziva sve zainteresovane da do 19. avgusta pošalju ideje u za istraživanje inovacija u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane.

Reč je o međunarodnom projektu koji finansira Višegradski fond, a u kojem učestvuje Eko agri centra, kao nosioca celog posla, i partneri iz pet evropskih zemalja – Centar za razvoj ekološke proizvodnje Ivanovci iz Hrvatske,  Nacionalni poljoprivredni centar iz Slovačke, Nacionalna botanička bašta Nacionalne akademije nauka Ukrajine, Istraživački institut organske poljoprivrede iz Mađarske i Asocijacije proizvođača voća iz Poljske.

Partneri realizuju ovaj projekat kako bi kroz inovativna rešenja primenjiva u organskoj proizvodnji doprineli podizanju produktivnosti i konkurentnosti u ovoj branši u celom regionu, a pre svega u Srbiji i Hrvatskoj.

Očekuje se unapređenje kvaliteta organske proizvodnje, povećanje sirovinske baze, obezbeđivanje uslova za kontinuirano snabdevanja tržišta, povećanje konkurentnosti, promocija važnosti istraživanja u oblasti organske proizvodnje, uključivanje mladih stručnjaka u istraživačke procese, razvoj novih proizvoda i dr.

Kako konkurisati?

Prijava sadrži osnovne informacije o podnosiocu i kratak opis istraživačkog predloga (ne više od dve strane A4 formata u slobodnoj formi).

Opis istraživačkog predloga treba da objedini: osnovni cilj projekta, opis aktivnosti na razvoju projekta, očekivane rezultate i vremenski okvir realizacije, relevantnost i održivost projekta, resursi potrebni za realizaciju, primenjivost rezultata istraživanja u praksi i sl.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju aplikanti iz Republike Srbije i Republike Hrvatske, koji imaju ideje za inovacije u organskoj proizvodnji. Prijave se mogu podnositi i zajednički (istraživač + farmer ili tim istraživača + farmer). Istraživanja mogu obuhvatiti sve sektore primarne organske proizvodnje, kao i preradu organske hrane.

Aplikanti iz Republike Srbije svoje prijave šalju na adresu: Eko Agri Centar, Maršala Tita bb, 21425 Selenča, ili na e-mail: kjelena.bac@gmail.com; facara.libuska@gmail.com; organic.jg@gmail.com;

Javni poziv je otvoren mesec dana: od 19. jula 2019. do 19. avgusta 2019. godine. Svi predlozi podneti zaključno sa 19.08.2019.g. biće uzeti u razmatranje i odlučivanje.

Prijave se podnose putem aplikacionog formulara koji je sastavni deo ovog poziva. Ukoliko prijave budu poslate poštom, validan će biti datum predaje pošiljke u pošti.

Aplikanti iz Republike Hrvatske, tekst Javnog poziva i sve druge bitne informacije mogu dobiti na sajtu Centra www.ekocrep.eu.

Izbor radova

Experti će izabrati maksimalno 20 radova (10 u Srbiji i 10 u Hrvatskoj) prema sledećim kriterijumima:

  • nivo posedovanja formalnog i neformalnog obrazovanja u oblasti organske proizvodnje,
  • originalnosti ideje koja će da unapredi način i tehnologiju proizvodnje uz primenu novih naučnih i tehničkih dostignuća,
  • moderne tehnologije i obnovljivih izvora energije,
  • novi inovativni proizvodi i sl.

Odluke će se donositi objektivno i transparentno. Odabrani kandidati će zaključiti ugovor kojim će biti regulisani odnosi između EkoAgriCentra i kandidata.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu EkoAgri Centra www.eac.rs i Centra za razvoj ekološke proizvodnje www.ekocrep.eu, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva, a svi učesnici konkursa biće pisanim putem obavešteni o rezultatima.Svi radovi koji budu odabrani od strane experata će biti korišćeni u daljnjoj realizaciji projekta i biće objavljeni bez posebnog daljeg pitanja i saglasnosti aplikanta.

Učesnicima čiji radovi budu odabrani moći će da prisustvuju edukacijama na kojima će se njihovi radovi detaljnije analizirati, ispitivati i usavršavati i to uz prisustvo experata iz Srbije, Hrvatske, Slovačke, Poljske i Ukrajine.

Takođe, za njih će biti organizovano studijsko putovanje u Slovačku ili Poljsku (zavisno od teme rada i sektora na koji se on odnosi) radi posete relavantnim ustanovama i sticanje novih saznanja iz oblasti proizvodnje i prerade organske hrane.

Tekst javnog poziva možete videti ovde:

Javni poziv

agrsmart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *