Otvara se novi IPARD konkurs vredan 4,7 milijarde dinara

četvrtak, 12. septembar 2019.

Novi IPARD pravilnici privode se kraju pa će, očekuje se, šesti javni poziv iz ovog programa biti raspisan za desetak dana, saznaje Agrosmart.

Reč je o konkursu iz mere koja se odnosi na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Mera 1) – izgradnju i opremanje farmi, hladnjača, objekata za skladištenje, opremanje voćnjaka, izgradnju i opremanje plastenika, staklenika… Takođe, ovim pozivom obuhvaćena je nabavka traktora i poljoprivredne mehanizacije.

Kako se navodi na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, ukupno za sve investicije na ovom konkursu, četrvtom po redu iz Mere 1, opredeljene su 4.745.456.547 dinara. Korisnik može podneti zahtev za podršku bez obzira na ukupnu vrednost investicije, najniži iznos povraćaja iz IPARD fonda u ovoj meri  je 10.000 evra, a najveći 1.000.000 evra.

Nakon ovog javnog poziva biće otvoren i poziv koji se odnosi na Meru 3 – preradu poljoprivrednih proizvoda. On će vredeti 3.636.926.020 dinara.

Pripremi novih pravilnika prethodile su izmene IPARD programa, krovnog dokumenta za ovaj instrument finansijske pomoći Evropske unije Srbiji i njenoj poljoprivredi. Nakon izmene iz decembra 2018, koja je podrazumevala alokaciju novca iz neakreditovanih mera na meru koja se odnosi na preradu poljoprivrednih proizvoda, usledila je i treća izmena IPARD programa u ovoj godini. Menjala se lista prihvatljivih troškova i ubačeni su novi sektori – jaja i grožđe.Dakle, prvi put na IPARD-u će moći da konkurišu i živinari i vinogradari, odnosno vinari.

Kada je o javnom pozivu koji se uskoro očekuje reč (poziv iz Mere 1), u sektoru jaja moći će da konkurišu oni koji imaju kapacitet objekta za smeštaj koka nosilja od 5.000 do 200.000 po objektu, ali i oni sa preko 200.000.

Ko ima kapacitet objekta do 200.000 kokošaka može da konkuriše za sve investicije definnisane listom prihvatljivih troškova. Oni sa preko 200.000 moći će da zemene kavaze i adaptiraju objekte, u skladu sa novim EU propisima. Takođe, ti veliki proizvođači moći će da dobiju novac iz IPARD fonda za investicije u obnovljive izvore energije.

Za proizvođače grožđa najvažniji uslov je da budu upisani u vinogradarski registar, kao i da na kraju investicije imaju pod vinogradima dva do 100 hektara.

Novi pravilnik ide na ruku i povrtarima. Naime, do sada su u Meri 1 mogli da konkurišu proizvođači koji su imali do 50 hektara, a sada je ta granica pomerena na 100 hektara.

Olakšica za povrtare, ali i za voćare, ima i u pogledu ispunjavanja standarda. Naime, proizvođači voća i povrća koji imaju do 15 hektara, a na gazdinstvima imaju i životinje, neće kao dosad biti u obavezi da ispunjavaju standarde koji se tiču dobrobiti životinja.

Važno je napomenuti da će, skladno novom pravilniku, svi kojima su u prethodnim pozivima iz Mere 1 isplaćene pare ili koji su odbijeni, moći da podnesu zahtev u nekom od narednih poziva.

Izmena ima i kod rasadničke proizvodnje voća i vinove loze. Naime, moći će da konkurišu poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar proizvođača sadnog materijala, sa minimum 0,5 hektara i maksimum 50 hektara matičnih zasada na kraju investicije.

Dosadašnja realizacija IPARD projekta

Ukupno je pristiglo 736 zahteva na pet dosad raspisanih javnih poziva.

Na prva dva poziva Mere 1 IPARD-a, koja se odnose na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, pristiglo 478 zahteva. Poljoprivrednici su uglavnom konkurisali za podsticaje za traktore, opremu i mehanizaciju, kao i izgradnju objekata i skladišnih kapaciteta.

U trećem pozivu, takođe iz Mere 1, stigao je 151 zahtev.

Gotovo svi administrativno su bili nepotpuni, a najveći broj zahtevanih dopuna od potencijalnih korisnika odnosio se na poslovne planove i ponude. Takođe, veliki broj zahteva odbijen je zbog neispunjavanja opštih i specifičnih kriterijuma prihvatljivosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *