Održano Evropsko prvenstvo u šumarskim disciplinama

XX evropsko prvenstvo u šumarskim veštinama (European Championship in Forestry Skills) je održano u Kampulung Moldovenesk (20-24.5. 2024). Srbija je jedina zemlja van EU koja je učestvovala na takmičenju na kom je nastupilo je nastupilo 22 ekipe (18 muških i 4 ženske) iz 18 država Evrope.
Kampulung Moldovenesk je malo mesto u oblasti Bukovina, na severoistočnoj strani rumunskih Karpata i ima dugu tradiciju školovanja učenika iz oblasti šumarstva.


Prvi dan tokom putovanja smo proveli u šumarskoj školi u mestu Nasaud, na zapadnoj strani Karpata, koja pripada oblasti Transilvanija. Naš domaćin je bio direktor škole Kristian Kozma, koji nas je upoznao sa aktivnostima, objektima i učilima u njihovoj školi.Muška ekipa učenika škole iz Nasauda je bila predstavnik Rumunije na takmičenju, dok su žensku ekipu predstavljale učenice iz Kampulung Moldoveneska.
Srbiju je predstavljao tim učenika Šumarske škole iz Kraljeva: Minović Nikola, Miljković Lazar, Veljković Stefan, Martinović Mihajilo i Kosta Dugalić (rezerva) i nastavnici (treneri) koji su učestvovali u pripremi učenika Isidor Mijović (trener tehničkih disciplina) i Milan Žarković (trener šumarskog kursa).

Takmičenje se odvijalo u tri dana, pri čemu se prvi dan održava takmičenje pod nazivom „Šumarski kurs“ (Forestry course), gde takmičari na 16 punktova rešavaju određene zadatke iz struke. Šumarski kurs je održan na planini Rarau. Tim se sastoji od četiri člana i prvi dan svi rade grupno. Od opreme se može poneti olovka, papir i štap dužine 1 m koji na jednom kraju ima pločicu 4h4 cm (koristi se za određivanje broja stabala, srednje temeljnice sastojine i dr.). Upotreba mobilnih telefona, kalkulatora ili nekih mernih instrumenata je strogo zabranjena. Punktovi na kojima se rešavaju zadaci nalaze se na obeleženoj stazi dužine oko 4 km koja je najvećim delom je kroz šumu, a potrebno je preći za što kraće vreme i pri tom rešiti zadate probleme. Na svakoj tački u šumi je predstavljen po jedan zadatak. Zadaci koji učenici rešavaju su vezani određivanje temeljnice po ha, srednji prečnik obeležene sastojine i dr, zatim prepoznavanje oštećenja insekata, oboljenja biljaka, vrste drveća, vrste životinja i dr.

Pripreme za ovo takmičenje su veoma ozbiljne, dugotrajne i zahtevaju veliko psiho-fizičko odricanje, kako samih takmičara, tako i nastavnika koji učestvuju u pripremama učenika. Takmičari moraju biti dobri poznavaoci šumarstva, ali i veština rada motornom testerom. Veliki broj sponzora učestvuje, jer je to ujedno i reklama firmama koje se bave šumarstvom.


Drugi i treći dan takmičenja su predviđeni za tehničke discipline (Technical events) i predstavljaju prestižan deo takmičenja, jer se odvijaju pojedninačno, a rezultati svakog od takmičara se sabiraju i ulaze u zbirni rezultat tima. Učenici se takmiče u veštinama korišćenja motorne testere, koje predstavljaju osnovne dnevne operacije svakog šumskog radnika pri obaranju stabala, kroz pet disciplina koje obuhvataju: zamenu lanca na motornoj testeri, precizno prerezivanje na dasci, kombinovano prerezivanje, obaranje stabla kao i kresanje grana koje predstavlja i najatraktivniju disciplinu za gledanje. U svakoj od ovih disciplina se meri vreme i preciznost rada, a za svaku grešku dobijaju se negativni poeni. Bezbednost takmičara je na prvom mestu i ne sme se dovesti u pitanje.
Prva tri mesta na takmičenju su pripala Austriji, Nemačkoj i Rumuniji.
Šumarska škola je bila dostojan predstavnik Srbije na takmičenju, a veliku podršku u materijalu i opremi je dobila od firme Husquarna. S.C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *