Kako odrediti berbu voća?

Pravi momenat berbe plodova recimo, jabuke,  može se određivati na više načina. Promena osnovne boje pokožice ploda je pouzdaniji pokazatelj zrelosti u odnosu na dopunsku crvenu boju plodova, a optimalno vreme berbe većine sorti jabuke je kada se na najzrelijim plodovima pojavi svetlo zelena boja pokožice ploda.

Lakoća odvajanja ploda od grane i peteljke,što je i najčešći pokazatelj velikom broju proizvođača da je plod zreo,a postoje i drugi načini: broj dana od punog cvetanja do berbe,suma temperatura od punog cvetanja do berbe,jednoskrobni test kod jabuke i kruške,čvrstina mesa ploda jabuke i kruške,boja semenjače, refraktometrijska vrednost soka ploda itd.

Glavni oslonac višegodišnje proizvođačko iskustvo

Najbolje je za određivanje vremena berbe koristiti više metoda,a najbolje je dugogodišnje iskustvo u proizvodnji jabuke. Zrenje svih plodova na istom stablu nije jednovremeno,nije isto vremenski i u različitim vremenskim uslovima tokom godine.Zbog toga naročito pri obilnijem rodu preporučuje se probirna berba plodova radi dobijanja što većeg procenta u prvoj klasi.

Poslednja dezinfekcija pred berbu

Na oko 15 dana pred berbu plodova poželjno je dobro oprskati jabučnjak sa nekim od fungicida u cilju sprečavanja pojave truljenja plodova u skladištu.

Čuvanje plodova

Najbolje i najduže čuvanje plodova jabuka je u običnim hladnjačama ili u hladnjačama sa niskim sadržajem kiseonika ili niskim sadržajem etilena. Na malim posedima najčešće se plodovi čuvaju u adaptiranim magacinima za tu namenu. Bitno je da se u njima omogući provetravanje,da se plodovi što pre rashlade i da se održava povećana vlažnost vazduha.Optimalna temperatura za čuvanje plodova jabuke je 0,5-2,50C, pri čemu vlažnost vazduha treba da je 90 do 95 %.Najčešći najveći gubici u skladištu nastaju gubitkom vode kao posledica neodgovarajućeg vremena berbe,neodgovarajućih uslova čuvanja,kao i pojave parazitnih i neparazitnih oboljenja plodova.

Treba voditi računa da se prekrupni plodovi što pre iznesu na tržište jer se slabije čuvaju. Pojava gorkih pega,fiziološkog obolenja plodova koja se javlja na površini ploda je posledica nedostatka kalcijuma,što je često uzrokovano previsokom dozom kalijumovih đubriva. Za njihovo suzbijanje treba tokom vegetacije prskati kalcijum nitratom u više navrata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *