Kako da postupaju oni koji posluju sa hranom u doba pandemije – Ministarstvo poljoprivrede dalo smernice

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je smernice za subjekte u poslovanju hranom dok traje pandemija koronavirusa. Kako se navodi, na osnovu dosadašnjih saznanja i procene rizika u vezi izbijanja i širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-19), nema dokaza koji bi ukazali na to da se virus prenosi putem hrane, jer je za prenošenje koronavirusa potreban domaćin (čovek ili životinja). Ipak, sva lica koja rukuju hranom moraju da ispunjavaju uslove u pogledu dobrog zdravstvenog stanja, bez znakova respiratorne ili bilo koje druge bolesti koja može da kontaminira hranu.

Kako bi se izbegla i najmanja mogućnost da zaražene osobe koje proizvode i rukuju hranom, prenesu virus kašljem, kijanjem ili dodirom, izuzetno je važno da se poštuju sledeća higijenskih pravila:

Adekvatno pranje ruku toplom vodom i obavezna dezinfekcija ruku: pre početka rada, nakon kašljanja, kijanja ili brisanja nosa, pre rukovanja sa kuvanom ili hranom spremnom za konzumiranje, nakon rukovanja ili pripreme sirove hrane, nakon rukovanja otpadom posle čišćenja opreme i prostorija, nakon korišćenja toaleta, nakon jela, pića ili pušenja, posle rukovanja novcem;

– Korišćenje odgovarajuće odeće i opreme tokom proizvodnje i rukovanja hranom: zaštitna radna odeća (mantili, kecelje), čista radna obuća, rukavice, maske i kape. Presvlačenje radne odeće između različitih proizvodnih procesa (rukovanje sirovom i gotovom hranom) je obavezno;

– Redovno čišćenje i dezinfekcija posuđa, opreme i radnih površina, kao i svih prostorija;

– Osiguranje odgovarajuće ventilacije u svim radnim prostorijama koja sprečava širenje virusa;

– Toplotna obrada/kuvanje hrane gde to tehnološki postupci dozvoljavaju;

– Izbegavanje prenosne kontaminacije između kuvane i nekuvane hrane – čišćenje i dezinfekcija opreme i radnih površina između različitih tehnoloških potupaka.

Takođe, važno je da se subjekti u poslovanju hranom, pridržavaju dobrih proizvođačih pravila:

– Sirovina od koje se priprema hrana mora da potiče od zdravih životinja;

– Hrana mora da ispunjava postojeće mikrobiološke kriterijume za higijenu i bezbednost hrane;

– Tokom pripreme hrane obavezno je koristiti vodu kvaliteta vode za piće;

– Sirovu i pripremljenu hranu čuvati na propisanim temperaturama hlađenja i/ili zamrzavanja;

– Zamena određenih sastojaka u proizvodu i/ili promena ambalaže i samog procesa proizvodnje, ako na to ukazuje postojeća situacija.

U zavisnosti od vrste proizvoda/proizvodnje i analize potencijalnih opasnosti i procene rizika, mogu se preduzeti i druge neophodne mere, navodi se u dokumentu.

Pogledajte dokumet u PDF u nastavku:


kliknite za PDF fajl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *