JAGODIN I MALININ CVETOJED

(Anthonomus rubi)

    Jagodin i malinin cvetojed je rasprostranjen svuda gde se gaji jagoda i malina.Rasprostranjen je u Evropi, a ima ga slobodno u prirodi na divljoj jagodi, malini,kupini i ruži. Spada u grupu najstarijih štetočina baštenske jagode i maline. Najviše im odgovaraju sorte sa dvopolnim cvetovima, kao i sorte sa kojima se podudara faza cvetanjai izlazak imaga.

   Cvetojed ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu imaga u zemlji, na dubini od oko 5 cm ili na zemlji, u opalom lišću. Odrasli insekti se pojavljuju sredinom aprila i, nakon dopunske ishrane, u prvoj dekadi maja ženke polažu jaja u neotvorene cvetne pupoljke.

   Štete pričinjavaju samo odrasli insekti u vreme kopulacije i poleganja jaja. U proleće imaga izlaze kada se krene obrazovati novo lišće i cvetni izdanci kojima se hrane.Nakon oko dve nedelje, kada završe dopunsku ishranu, imaga su polno zrela i kopuliraju.

   Polaganje jaja ženke vrše u neotvorene cvetne pupoljke, prvenstveno u one na vrhovima najviših cvetnih izdanaka. Cvetni pupoljci nakon nekoliko dana opadnu, a za nedelju dana završava se embrionalno razviće. Larve se hrane pupoljcima i završe razviće za oko mesec dana u zavisnosti od uslova ishrane (na odgovarajućim sortama i za 2-3 nedelje).

  Viseći pupoljci nastaju tako što ženka pri polaganju jaja obilazi oko pupoljka i probija cvetni omotač i probija cvetni omotač (krunica i čašica) i polaže jaja u prašne kesice, a na kraju zaseca dršku cveta odmah ispod pupoljaka da se on ne bi otvorio jer bi u suprotnom ispala jaja ili apodne larve koje bi na suncu uginule.

   Optimalan rok za hemijsko suzbijanje je momenat kada prve ženke počnu da zasecaju cvetne drške u blizini pupoljaka, pre nego što polože jaja (orjentaciono prva dekada maja). Od hemijskih sredstava mogu se koristiti preparati na bazi bifentrina (Byfin 100 EC), cijantraniliprola (Exirel), lambda-cihalotrina (Kozak).

Branko Galović, dipl. ing. zaštite bilja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *