Fuzarioze smanjuju prinos i kvalitet pšenice

10. maja 2020.

Na području Srbije usevi pšenice nalaze se u fazi od početka klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61).

Foto:PIS

U fazama cvetanja pšenice, u vlažnim uslovima, može doći do infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum). Ovo je veoma destruktivno oboljenje koje dovodi do smanjenja prinosa i  kvaliteta zrna. Poseban značaj ove gljive je sposobnost da u zaraženim zrnima sintetiše mikotoksine koji su opasni po zdravlje ljudi i životinja.

U cilju sprečavanja infekcija i sinteze mikotoksina mere zaštite treba sprovesti na samom početku cvetanja kada 5% klasova izbaci prašnike, nekim od fungicida:

  • Custodia (tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili
  • Amistar Extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili
  • Prosaro 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) u dozi 0,75-1 l/ha ili
  • Bumper P (prohloraz+propikonazol) u dozi 0,75-1 l/ha ili
  • Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha
  • Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Izvor:PIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *