Evropska komisija tvrdi da Srbija nije ostvarila nikakav napredak u oblasti dobrobiti životinja – Loša situacija u klanicama

(Foto: FooTToo/shutterstock.com)

Evropska komisija je konstatovala da Srbija nije ostvarila nikakav napredak u oblasti dobrobiti životinja, navodi se u izveštaju o napretku Srbije u procesu evropskih integracija za 2018. godinu. Piše da Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, koja je nadležna za dobrobit životinja, ima i dalje nedovoljan broj zaposlenih, da su njeni administrativni kapaciteti dodatno pogoršani i da prete da dostignu kritične nivoe. Osim toga, konstatuje se da je neophodno primenjivati zakon, naročito kada je u pitanju dobrobit životinja pri klanju, piše Poljoprivrednik.


Zakon o dobrobiti životinja propisuje da se životinje pre klanja moraju omamiti tako da trenutno izgube svest, kao i da se obrada zaklanih životinja ne može nastaviti ako iskrvarenje životinje nije u potpunosti završeno. Navodi se da se više od 70% životinja kolje odmah po prispeću u klanicu. Dodaje se da se omamljivanje goveda u više od 50% slučajeva sprovodi upotrebom čekića, a da se omamljivanje strujom kod svinja sprovodi nestručno i usled brzine mnoge životinje odu na klanje bez omamljivanja.

Piše i da su radnici gotovo uvek veoma nasilni prema životinjama tokom istovara i utovara u kamion, uz korišćenje metalnih šipki i štapova za udaranje, lomljenje repova kod bikova, vuča svinja za uši i slično.

Dodaje se i da veterinarski inspektori u više od 60% slučajeva nisu prisutni na liniji klanja.

Neke od preporuka organizacije ORCA su da se obezbedi lice koje je odgovorno za dobrobit životinja na klanici; da se vrši rotacija radnika na liniji klanja, kako bi se izbeglo rutinsko obavljanje posla koje dovodi do patnje životinja; da se podignu fizičke barijere između životinje koje čekaju da budu zaklane i onih koje su već zaklane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *