EU ukinula uvozne carine za kukuruz, sirak, raž

Zbog naglog rasta cena kukuruza na svetskom tržištu, uvozna carina za kukuruz, sirak i raž u Evropskoj uniji od 3. jula 2020. godine ponovo je nula po toni, saopštila je Evropska komisija.

Revidirana tarifa, objavljena 3. jula 2020. u Službenom listu, izračunava se u skladu sa uredbom EU 642/2010, koja objašnjava da se uvozna carina za tri žitarice zasniva na razlici između evropske referentne cene i svetske referentne vrednosti za kukuruz – američka cena, izračunata kao cena cifusa kukuruza (tj. cena, osiguranje i teret) u luci Roterdam.

Tarifa za kukuruz, sirak i raž ažurirana je tri puta u poslednja tri meseca.

Podsetimo, Evropska komisija je, zbog viška robe i niskih cena kukuruza širom sveta, u maju pokrenula automatski mehanizam za obračun uvoznih dažbina, kojim je ustanovljena uvozna carina za kukuruz, sirak i raž na 5,27 evra po toni.

U početku je povećanje uvoznih dažbina nastalo usled pada cene američkog cifra za kukuruz, uglavnom kao rezultat pada potražnje za bioetanolom u SAD. Kasnije, kada se situacija počela oporavljati, američka cena kukuruza ponovo je počela da raste, što je pokrenulo prvo sniženje uvoznih carina, i od tada se kontinuirano povećava.

Paralelno sa tim, očekuje se niža berba kukuruza u SAD-u 2020/21, što će dalje poskupeti žuto zrno. Sada kada su cene kukuruza na svetskom tržištu značajno porasle, uvozne tarife ponovo se postavljaju na nula evra po toni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *