Demonstracija rada univerzalne robotske platforme za poljoprivredu AgAR

Na Gradskom polju ispred NTP Niš, u prisustvu brojnih zvanica, predstavnika Grada Niša, Fonda za inovacionu delatnost, JKP Mediana, NALED, PKS-RPK Niš, održana je demonstracija rada inovativnog robota AgAR.

AgAR je univerzalna robotska platforma koju razvija kompanija COMING – Computer Engineering u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Nišu. Ovaj multifunckionalni robot sa lakoćom obavlja širok spektar poslova na različitim terenima. Bilo da je reč o oranju, navodnjavanju, košenju ili berbi plodova, AgAR je tu da se prilagodi svim potrebama.

Na održanoj demonstraciji, AgAR je kosio prethodno određenu parcelu autonomno, demonstrirajući svoju sposobnost da izvršava zadatke bez ljudske intervencije.

Svi prisutni su se složili da je napravljen još jedan veliki korak ka društvu gde tehnologija olakšava svakodnevicu i čini je boljom. Robotska platforma AgAR je jedna od 11 najuspešnijih inovacija finansiranih od strane EU preko Fonda za inovacionu delatnost. Foto: PKS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *