Agromarket bliže proizvođačima

Dragi proizvođači,

Kompanija Agromarket je uskladila poslovanje sa uslovima vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, uz sve preporuke i mere prevencije, a u cilju očuvanja zdravlja  naših zaposlenih i svih naših saradnika.

Sa druge strane, uz sve okolnosti koje podrazumevaju otežano kretanje robe i ljudi, kao kompanija preuzeli smo obavezu prema svim našim kupcima, a posebno prema vama proizvođačima kojima je podrška u ovom trenutku neophodna. Naši zaposleni  se trude  da svakom izađu u susret, jer priroda ne može da čeka.

Zbog toga smo kao kompanija pokrenuli kampanju pod nazivom Prvi front zaštite u polju koja podrazumeva niz alata kroz koje će naši saradnici naše Stručne službe komunicirati sa vama, davati vam stručne, pravovremene i kompetentne savete oko zaštite i prihrane gajenih kultura.

To znači da su vam naše kolege iz stručne službe dostupne kroz organizovana dežurstva na našoj facebook stranici Agrosvet, kroz telefonsku liniju ,,Linija zaštite i prihrane bilja” – 034/30-80-80, kao i kroz niz saveta koje ćemo svakodnevno objavljivati na našem sajtu i na stranici Agrosvet.

Molimo vas da ovu informaciju podelite sa što većim brojem poljoprivrednih proizvođača, kako bi i oni znali na koji način mogu da dođu do pravovremene informacije.

U obavezi smo da nastavimo da isporučujemo naše proizvode, da vam budemo podrška i da i u ovakvoj situaciji pokažemo i dokažemo da sa razlogom Nama Verujete već 30 godina.

Vaš Agromarket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *