Ratarstvo Reč struke Tehnologije Zaštita bilja

Žutilo pšenice, izmrzline ili posledice nedostatk hraniva?

Na mladim listovima pšenice uočeno je žutilo. Proizvođači ne treba da budu zabrinuti.Pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama bokorenja.

Vizuelnim pregledom ozimih strnina primećena su oštećenja na lisnoj masi. Opažena pojava nije fitopatološke prirode, ističu stručnjaci za zaštitu bilja Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja.

Simptomi su posledica dejstva mraza.

Pšenica je u fazi od tri do pet stabla vidljivo (BBCH 23-25), dok je ozimi ječam u fazi pet do šest stabla vidljivo (BBCH 25-26).

Međutim, utvrđeno je da na dubini zemljišta gde se razvija čvor bokorenja (5-7 cm), temperature nisu prelazile u minus tokom ove godine.

Kako pšenica podnosi temperature od -16 do -18 ºC bez oštećenja na čvoru bokorenja, a ječam od -12 do -15 ºC, jasno je da će se nastala oštećenja vegetativne mase regenerisati zahvaljujući očuvanoj vitalnosti čvora bokorenja.

To dalje znači da nije bilo izmrzavanja (uvenuća) biljaka niti proređivanja useva, već je nastao zastoj u fiziološkim procesima porasta i razvoja, što će svakako unekoliko usporiti usvajanje hraniva i tok organogeneze, navodi PIS.

Ova pojava došla je kao posledica nedovoljnog procesa kaljenja ovih ozimih biljnih vrsta što se odrazilo na nadzemnu vegetativnu masu, naročito u uslovima golomrazice kojima su usevi bili izloženi u prethodnom periodu. Inače, da je proces kaljenja biljaka protekao normalno, znatno oštriji mrazevi ne bi načinili oštećenja kojima sada svedočimo, zaključuju zaštitari PIS-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *