Reč struke Stočarstvo Subvencije Tehnologije

Značaj proizvodnje kozjeg mleka

Poslednjih par godina potrošnja i proizvodnja kozjeg mleka povećana je širom sveta jer ljudi prepoznaju prednost kozjeg mleka.

Sada je već poznato da kozje mleko ima visoku hranljivost i mogućnost proizvodnje visokokvalitetnih proizvoda, dobrog sastava za ljudsku ishranu. Iako se zna da koza može proizvesti kvalitetno mleko dobrog sastava, različiti faktori, uključujući rasu, nutritivni status, veličinu i oblik vimena, telesnu težinu utiču na sastav i sadržaj mleka.

Varijacije koje se javljaju u kozjem mleku pod velikim uticajem su godišnjeg doba, perioda laktacije, vrste hrane, zdravlja vimena i fizioloških faktora. Kada govorimo o zdravstvenom aspektu kozjeg mleka, možemo zaključiti da je kozje mleko po svom sastavu lakše svarljivo od kravljeg mleka, naročito za decu i one koji imaju osetljiv stomak. Nedostaje mu folne kiseline i ne preporučuje se deci mlađoj od jedne godine jer može izazvati anemiju.Ono što možemo zaključiti jeste da svest čoveka o kozjem mleku, njegovom sastavu i hranljivim vrednostima treba da se poveća jer pokazuje pozitivne efekte na ljudska bića. Veoma je važno biti svestan njegovih zdravstvenih koristi prilikom konzumiranja.

Podsticaj državnih organa da učestvuju u zdravstvenoj zaštiti životinja i razvoju koze,veoma je važan segment za poboljšanje zdravlja stanovništva. Kao jedna od najranije pripitomljenih životinja na svetu, koze će uvek biti važan deo ljudske culture. Redovan unos kozjeg mleka poboljšava porast telesne težine, sadržaj vitamina,minerala i hemoglobina u krvi. Kozje mleko je dobar izvor vitamina K, esencijalnog vitamina za održavanje normalnog krvnog pritiska i rada srca. Važna komponenta kozjeg mleka je natrijum. Smatra se da nedostatak ovog vitamina uzrokuje artritis. Ljudski stomak skladišti više Na nego bilo koji drugi organ. Jedini negativan aspect sastava kozjeg mleka tiče se njegovog malog sadržaja folne kiseline i vitamina B12.

Uspeh industrije kozjeg sira, kao jednog od najznačajnijih proizvoda kozjeg mleka, u velikoj meri će zavisiti od uspostavljanja stada muznih koza visoke proizvodnje, pažljivo kontrolisanih tehnika izrade sira, odgovarajućeg pakovanja i svesti o troškovima proizvodnje.

Postoje faktori koji se moraju uzeti u obzir za budući uspeh u marketingu proizvoda od kozjeg mleka, kao što su: percepcija potrošača o bezbednosti i ishrani, kvalitet ukusa, tekstura i izgled, atraktivnost ambalaže, relativna cena sira i drugih kozjih proizvoda.

Iako je za očekivati da kozje mleko nikada neće zameniti kravlje mleko u komercijalnoj proizvodnji, zbog njegovih neospornih prednosti i potencijala treba intenzivirati njegovu proizvodnju i preradu.

Ljiljana Nerandzic  dipl. Ing. PSSSKraljevo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *