Reč struke Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Zaštita voćnjaka posle grada na teritoriji rada RC Kragujevac

Deo teritorije koju prati RC Kragujevac, delove Topole i okolna sela (Lipovac, Mitrovčić, Božurnja, Gorovič, Šume, Trnava, Saranovo) tokom jučerašnje večeri zahvatile su gradonosne padavine (grad veličine od zrna graška do veličine lešnika) koje su potrajale desetak minuta.

Mehaničke povrede nastale posle grada pogoduju infekciji gljivičnih i bakterijskih oboljenja. U što kraćem roku nakon prestanka padavina, najbolje u prvih 24 časa, preporučuje se uklanjanje oštećenih biljnih delova iz voćnjaka, a zatim i sprovođenje hemijske zaštite. 

U zasadima koštičavog voća može se preporučiti tretman nekim od preparata na bazi kaptana u cilju zaceljivanja rana nastalih od udaraca zrna grada.

U zasadima jabučastog voća koji su oštećeni gradom postoji veoma visok rizik od infekcija  prouzrokovačem bakteriozne plamenjače  jabučastog voća (Erwinia amylovora), te je preporuka da se što pre sprovede tretman sa preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama, Funguran OH u koncentraciji od 0,05-0,06% ili nekim od preparata:

U zasadima jabuke:

Erwix (a.m Bacillus subtilis) … 10 l/ha ili

Aliette flash (a.m fosetyl aluminijum) … 0,4-0,45%

U zasadima kruške:

Ekstrasol F (a.m Bacillus subtilis) … 2l/ha.

U zasadima jagode, u cilju zaštite od gljive prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) preporučuje se tretman po preporuci od 27.4. (vidi preporuku).

 Na terenu RC Kragujevac jagoda na otvorenom nalazi se u fazi puno cvetanje; sekundarni (B) i tercijalni (C) cvetovi su otvoreni, prve krunice su opale (BBCH 65).

Promenljivo vreme sa padavinama kakvo je bilo u prethodnom periodu i kakvo je i u najavi za naredne dane može stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Proizvođačima se preporučuje, kad vreme dozvoli, fungicidni tretman:

Signum, Bosco gold, Luminis (a.m boskalid, piraklostrobin) … 1,5 kg/ha ili

Pehar (a.m pirimetanil) … 0,2% ili

Atlas (a.m ciprodinil, fludioksanil) … 0,6-0,8 kg/ha

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista jagode (Mycosphaerella fragariae).

Sa ciljem zaštite od tog patogena navedenim preparatima za suzbijanje sive truleži preporučuje se dodatak nekog od preparata na bazi aktivne materije mankozeb ili kaptan vodeći računa o karenci koja za navedene aktivne materije iznosi 21 dan.

Ukoliko ne može da se ispoštuje karenca, za suzbijanje sive truleži i sive pegavosti jagode, preporučuje se primena preparata Luna sensation (fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ha (karenca 7 dana) ili Cidely top (difenokonazol+ciflufenamid) 100ml u 100 l vode (karenca 3 dana). 

U vreme cvetanja zabranjen je tretman insekticidima!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *