Aktuelna zaštita strnih žita

Na području Srbije, usevi strnih žita se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, datuma setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja, od kraja bokorenja do pojave lista zasatavičara. U severnim krajevima naše zemlje su usevi u naprednijim fazama razvoja i na njima se registruje veći nivo prisustva simptoma biljnih bolesti. S obzirom da su ovo usevi od strateškog značaja za našu zemlju, preporučuju se redovni obilasci parcela pod pšenicom i ječmom i primena hemijskih mera zaštite po postizanju pragova štetnosti.

PŠENICA

U usevima pšenice je uočeno prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), žuto-mrka pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

JEČAM

Usevi ječma na području Vojvodine se nalaze u fazi pojave lista zastavičara i na njima je uočeno vertikalno širenje ka gornjim listovima simptoma ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni). Kako je ovo patogen koji za kratko vreme može da prouzrokuje velike štete, u usevima gde se uoči 10% biljaka sa simptomima navedene pegavosti predlaže se primena nekog od registrovanih fungicida na bazi triazola (detaljnije na linku).

U usevima strnih žita je uočeno prisustvo odraslih jedinki, jaja i tek ispiljenih larvi žitne pijavice (Lema melanopa). Ukoliko se uoči prisustvo 0,5-1 larve po biljci, preporučuje se primena registrovanih insekticida (detaljnije na linku).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *