Voćarstvo Zaštita bilja

Zaštita jabuka pred najavljene padavine

Na području Srbije, zasadi jabuka se nalaze u različitim fazama cvetanja.

Pred nama je kritičan period u zaštiti jabuka od prouzrokovača bolesti.

Od utorka najavljen je višednevni kišni period sa kojim postoji visok rizik od infekcije jabuka prouzrokovačima:

bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora)čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Za zaštitu jabuka od prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća, pred najavljene padavine se preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama:

Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06%.

Za zaštitu od prouzrokovača čađave krastavosti i pepelnice preporučuje se primena sledeće kombinacije fungicida:

Zignal ili Niveral ili Kardinal ili Gatro 500 SC (fluazinam) 0,6-0,75 l/ha
+
Sercadis Plus (fluksapiroksad + difenokonazol) 1,2 l/ha.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zabranjena!

pis – aktuelna zaštita bilja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *