Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Vreme je za prvi tretman u suzbijanju cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

U vinogradima se registruje prisustvo cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree – prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Trenutno dominiraju larve drugog razvojnog stupnja ove štetočine, ali se registruje i pojava larvi trećeg uzrasnog stupnja koje su sposobne da prenesu pomenutu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote.

S obzirom na prognozirane visoke temperature, u narednim danima očekuje se masovna pojava larvi trećeg uzrasnog stupnja, te se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida za suzbijanje cikada:

·        Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015% ili

·        Sivanto prime (flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha.

Apelujemo i na manje proizvođače, vlasnike i po nekoliko čokota, da izvrše insekticidni tretman kako bi se onemogućilo širenje fitoplazme i dugoročno sačuvala proizvodnja grožđa u Srbiji.

Pored suzbijanja vektora, mere kontrole zlatostog žutila su i stalni sanitarni pregledi zasada, obavezno uklanjanje obolelih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada, uništavanje korova i uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze.

Način pregleda vinograda na prisustvo navedene cikade kao i izgled larvi, odraslih jedinki i simptoma zlatastog žutila, možete pogledati na Youtube kanalu PIS-a na linku.

Preporuke za zaštitu vinove loze od drugih štetnih organizama po regionima možete pogledati na linku.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *