Povrtarstvo Reč struke

Virusne bolesti salate

Salata je biljka koje je osetljiva prema virusima, a najštetniji su: virus mozaika salate, virus mozaika krastavca i virus zadebljanja žila salate. Virus mozaika salate prenosi se semenom i

vašima na neperzistentan način. Prvi znak zaraze je prosvetljavanje nerava, a kasnije se pojavljuje mozaik na listovima. Ako se zaraza pojavi rano, unutrašnje lišće je kržljavo izbijeno a glavice se ne formiraju. Potrebno je koristiti zdravo seme, a zaražene biljke ukloniti iz leja. U prenošenju virusa iz jedne vegetacije u drugu učestvuju i druge vrste iz porodice glavočika pa se ne preporučuje gajiti cveće i povrće u neposrednoj blizini.

Virus mozaika krastavca na salati daje vrlo slične simptome. Ovaj virus se ne prenosi semenom već samo lisnim vašima. Zaštita podrazumeva uništavanje lisnih vaši u letnjem periodu i suzbijanje korova koji mogu predstavljati izvor zaraze.

Virus zadebljanja žila salate se manifestuje tako što su žile na salati abnormalno zadebljale. Bolest prenose gljive koje žive u zemljištu i na korenu drugih biljaka pa treba sprečiti preterano zalivanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *