Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Vezivanje lastara i prvi tretman u malinama

Na području Srbije zasadi malina se, u zavisnosti od lokaliteta, nadmorske visine i ekspozicije terena, nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste BBCH (00-03).

Sada je vreme kada se vezuju izdanci maline, te se prilikom ovog procesa  proizvođačima preporučuje da vezuju samo zdrave izdanake sa vitalnim pupoljcima koji su ujednačeno razvijeni. Višak izdanaka treba orezati do osnove i izneti iz zasada. Veoma važno je ukloniti lastare sa simptomima biljnih bolesti i infestirane lastare sa štetnim organizmima. Treba obratiti pažnju na bele ispucale lastare tj. lastare koji su zaraženi sa prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didimela applanata) i sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi).

Prilikom vezivanja treba voditi računa o tome da se na 1 dužni metar špalira veže 4 do 6 kvalitetnih izdanaka. Nakon vezivanja izdanaka, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih bolesti preporučuje se tretman nekim od sledećih bakarnih preparata:

Everest (a.m. bakar – oksid) 0,4% ili

Nordox 75 WG (a.m. bakar – oksid) 0,2% ili

Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja:Galmin 2%.

Moguća je i primena preparata koji je već gotova kombinacija bakra i mineralnog ulja kao što je Plavo ulje u koncentraciji 2%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *