Uncategorized Vesti

Važno obaveštenje-boračka legitimacija

O B A V E Š T E Nj E

Odeljenje za društvene delatnosti – Odsek poslova boračko-invalidske zaštite poziva lica kojima je pravnosnažnim rešenjem ovog organa priznat status borca da preuzmu svoju boračku legitimaciju.
Pravo na legitimaciju ima:

  • borac;
  • ratni vojni invalid;
  • korisnik prava boračko-invalidske zaštite (mirnodopski vojni invalid; civilni invalid rata; roditelj, supružnik i dete palog borca, vojnika umrlog ili poginulog u Vojsci, civilne žrtve rata, umrlog vojnog invalida i umrlog civilnog invalida rata).
    Legitimacija se može preuzeti u kancelariji 312 (III sprat) Gradske uprave u Kraljevu, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati.
    Potrebne informacije mogu se dobiti na telefon: 306-089.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *