Uncategorized

Međunarodni dan seoskih žena: Mnogo rade, malo zarađuju

Danas, 15. oktobra obeležava se Međunarodnog dana seoskih žena. Tim povodom Zavod za ravnopravnost polova skrenuo je pažnju javnosti na položaj žena u ruralnim sredinama i na probleme sa kojima se one suočavaju u svakodnevnom životu. Žene iz ruralnih područja smatraju se ranjivom grupom stanovništva, a njihov nepovoljan socioekonomski položaj, u poređenju sa muškarcima, ogleda […]

Uncategorized Vesti

Više od 90% žena na selu nisu vlasnice zemlje

Sistemska rešenja za njihovo osnaživanje i reakcija države i Evropske unije neophodni su, kako bi se ženama pružila stabilnost, podsticaj i osećaj sigurnosti, zaključak je konferencije „Žene kao nosioci ruralne ekonomije“. Položaj žena na selu nije se poboljšao srazmerno sa drugim stvarima koje su se popravile u društvu, već je sa napuštanjem i nedovoljnim ulaganjima […]

Tehnologije Uncategorized Vesti

Kako osnažiti žensko preuzetništvo na selu

Osnaživanje žena na selu važan je zadatka svih u društvu i zbog toga je isto tako bitno pružiti punu edukaciju i praksu kao i razmeniti iskustvo sa drugim uspešnim sredinama, naročito prekograničnim. Studijska poseta Sloveniji, Austriji i Hrvatskoj za članice udruženja koje se bave unapređenjem položaja žena i devojčica ruralnih sredina u okviru projekta „Unapređenje […]

Drugi pišu Uncategorized Vesti

Zašto žene na selu moraju biti barabar s muškarcima, a da ih za rad niko ne plaća

Za žene kažu da su stub kuće, a to posebno potvrđuju one na selu. Uglavnom nisu vlasnice imanja, često rade i muške poslove, a za svoj rad najčešće nisu plaćene. Na njihov Svetski dan, 15. oktobar, ukazuje se kako žive i sa čime se suočavaju kada pokreću posao. Posebno se ukazuje na važnost seoskih žena […]