Ratarstvo Reč struke Tehnologije Vesti

Priprema zemljišta za setvu useva

Ova godina neće biti laka za obradu i pripremu zemljišta za setvu pšenice. Sporadične padavine nisu doprinele većoj vlagi, što će prvenstveno usporiti i otežati oranje. Obradom zemljišta za setvu pšenice stvaramo,pre svega, uslove za kvalitetnu setvu i nicanje, ali i za odvijanje fizičkih, hemijskih i bioloških procesa u oraničnom sloju.Obradom omogućavamo razvoj korenovog sistema, […]