Ratarstvo Reč struke Tehnologije

Tehnologija gajenja strnih žita

Agrotehnika je jedan od najvažnijih faktora za uspešnu proizvodnju, jer ima ulogu da omogući nesmetani rast i razviće gajenim biljkama, kao i da umanji negativne uticaje klimatskih činilaca na biljke. U najvažnije agrotehničke mere koje se obavljaju pred setvu strnih žita spadaju plodored (predusev), osnovno đubrenje, izbor sorte i osnovna obrada i predsetvena priprema zemljišta. […]