Pčelarstvo Tehnologije Vesti

Sajmovi pčelarstva i lekovitog bilja u Vranju 11. septembra

Krizni štab odobrio je održavanje IV Pčelarskog sajma jugoistočnog Balkana u Vranju i II Sajma lekovitog, začinskog, ukrasnog bilja i pčelinjih proizvoda, koji se održavaju istovremeno i zakazani su za 11. septembar. Kako najkavljuje SPOS  na pčelarskom Sajmu će biti čak 43 izlagača opreme, 4 izlagača sa pčelarskom literaturom i 21 pčelar sa pčelinjim proizvodima. […]

Drugi pišu Pčelarstvo Tehnologije

Bolest pčela koja se teško dijagnostikuje

Septikemija pčela predstavlja svako stanje u kojem postoji prisustvo patogenih bakterija ili njihovih toksičnih produkata u hemolimfi. Bolest se javlja kod radilica, matice i trutova. Najveći problem je što se teško dijagnostikuje, jer nema vidljivih promena na leglu. Dijagnoza se postavlja u laboratoriji izolovanjem uzročnika iz hemolimfe zaražene pčele. Bolest se javlja od maja i […]

Pčelarstvo Reč struke Tehnologije

Amebijaza – infekcija koja izaziva proliv kod pčela

Pčele su jedini insekti na planeti koje proizvode hranu koju jedu i ljudi – med. Od zdravlja pčela zavisi jačina samog društva što direktno utiče na prinos meda. Jedna od bolesti koja napada odrasle medonosne pčele i direktno utiče na pčelinje društvo je amebijaza. Najčešće se javlja kao mešovita infekcija zajedno sa nozemozom, ima vrlo […]

Pčelarstvo Uncategorized Vesti

SASTANAK O PROBLEMIMA TROVANJA PČELA

U prostorijama preduzeća „Ciklonizacija“ AD Novi Sad održan je radni sastanak zakazan na inicijativu preduzeća „Ciklonizacija“ AD sa jedinom temom „Kako sprečiti trovanje pčela i pčelinjih zajednica usled tretiranja komaraca, krpelja i kanalizacione mreže na teritoriji Vojvodine“. Sastanku su prisustvovali direktor „Ciklonizacije“ AD Lazar Maleš, menadžer za odnose sa javnošću i stručni saradnik „Ciklonizacije“ AD […]

Pčelarstvo Stočarstvo Tehnologije Zaštita bilja

Zašto su nam važne pčele?

Pčela je jedini insekt koji proizvodi hranu za ljude! Preko 75% glavnih gajenih biljaka zavisi od oprašivanja pčelama. Oprašivanjem, pčele svake godine podignu prinose u poljoprivredi Srbije za 226 miliona evra. Jedna košnica podigne prinose okolnih poljoprivrednika za 566 evra godišnje. Ukupna korist od pčela godišnje je 1.200 evra, ali razlika od optrašivanja gajenih kultura […]

Pčelarstvo Reč struke Tehnologije

Kameno leglo desetkuje pčele i uništava društvo

Izgled i čvrstina saća indikator je zdravlja pčelinjeg društva. Na njemu se, posebno u vlažnoj košnici sa lošom ventilacijom mogu naći brojne vrste gljivica. Pored obične buđi koja može naneti štetu leglu, plesni mogu biti uzrok brojnih vrlo ozbiljnih bolesti. Pčelari posebno strahuju od kamenog legla, opasne infekcije koja bukvalno može da desetkuje pčele i […]

Prilozi 2021

Pčelari – Saopštenje sačuvajmo pčele april 2021

Poljoprivredni proizvođači, korisnici sredstava za zaštitu bilja i pčelari, nalazimo se u periodu cvetanja voća, pa je i rizik da dođe do trovanja pčela povećan. Podsetićemo da nepravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja, pored opasnosti da dovede do trovanja pčela, utiče i na oprašivanje, pa usled lošeg oprašivanja opada i prinos, a i smanjuje se […]