Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Siva trulež jagodičastog voća

Nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredne dane za naš region može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Kako se jagoda nalazi u fazi razvoja kada je osetljiva na infekcije od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina obave tretman svojih zasada nekim od fungicida. Slične je situacija i u zasadima maline i kupine, naravno u zavisnosti od fenofaze razvoja. Na žalost poslednjih godina kišni period se nekako poklapa sa prvim cvetovima ili sa plodovima i sa ostvarenom infekcijom pravi ogromne štete.

  Siva trulež jagodičastog voća. Smena kiše i sunčanih perioda tokom dana daju idealne uslove za razvoj ove bolesti. Botrytis cinerea je polifagna gljiva, veoma raširena. Ovaj patogen prouzrokovač je sive truleži. Naziv Botrytis cinerea potiče od starogrčke reči botris što znači grozd zbog rasporeda njenih konidija na konidioforama.

    Prouzrokovač sive truleži – Botrytis cinerea izaziva značajne štete u proizvodnji više od 200 vrsta gajenih biljaka. Najznačajnije štete nastaju na vinovoj lozi, jagodastom voću jagoda, malina, kupina, zatim povrću kao što su kupus, zelena salata, brokoli, pasulj ali je česta pojava i u cveću.

   Najčešće patogen je na sazrelim biljnim delovima ili na tkivu koje stari, mada se infekcija uglavnom ostvaruje u ranijim fazama. Tokom vegetacije ovaj patogen – siva trulež – može uzrokovati velike gubitke kako na biljkama u polju tako i u staklenicima izazivajući širok spektar različitih simptoma na delovima biljaka i to uglavnom na cvetovima i plodovima. Simptomi se ispoljavaju od sitnih nekroza, vlažne truleži, do destrukcije tkiva i propadanja.

   U zasadima maline i kupine patogen siva trulež je prisutan svake godine u različitom intenzitetu, u zavisnosti od uslova za ostvarivanje infekcije. Na malini i kupini patogen izaziva trulež plodova u toku vegetacije, transporta i skladištenja. Zatvoreni cvetovi su uglavnom otporni na zarazu, a otvoreni u zavisnosti od vremenskih uslova propadaju ili zaraza ostaje latentna do sazrevanja plodova. Prvi simptomi na plodovima se uočavaju na pojedinim koštunicama u neposrednoj blizini cvetne lože, a zatim trulež zahvata ceo plod na kome sporuliše. Kao rezultat prisustva i napada patogena dolazi do paleži, sušenja cveta i propadanja plodova.

     Gljiva se održava u biljnim ostacima na zemljištu ili na izumrlim biljnim delovima. Na njima u povoljnim uslovima patogen sporuliše i spore se raznose vetrom. U periodu cvetanja, spore dospevaju na starije delove cveta, čašične i krunična listiće, a sa njih micelija prelazi na plod. Ako nakon cvetanja maline u vreme formiranja i sazrevanja plodova nastupi period kišovitog i prohladnog vremena gubici su posebno veliki.

  Bolest se suzbija preventivnim tretmanima primenom odgovarajućih  fungicida (botriticida) tokom fenofaze cvetanja pa do odgovarajućeg vremena pred berbu. Pravovremena upotreba fugicida  je veoma bitna naročito ako dođe do oštećenja od grada ili od insekata jer u tom slučaju plodovi su još osetljivi na napad ovog patogena. Prilikom izvođenja tretmana u zasadu maline i kupine treba voditi računa o izboru fungicida i karenci izabranog preparata.

Obzirom da se sa tretmanima kreće od cvetanja pa do perioda pred berbu mogu se koristiti različiti preparati u zavisnosti od vremena primene. Ako se radi tretman u cvetanju preparat može biti sa nešto dužom karencom i do 14 dana a ako tretman treba da se uradi neposredno pred berbu birati preparate sa kraćom karencom od 7 dana ili kraće (3 dana).

Zbog različitog mehanizma delovanja potrebno je rotirati preparate kako gljiva ne bi razvila rezistentnost.

-Signum, Bosko gold, Luminis (a.m.boskakid+piraklostrobin) u količini 1,5kg/ha, MBT2, karenca 7 dana ili

-Atlas (a.m.ciprodinil+fludioksonil) u količini od 0,6-0,8kg/ha, MBT3, karenca 7 dana ili

-Switch 62,5 WG (a.m.ciprodinil+fludioksonil) u količini od 0,8-1kg/ha, MBT2, karenca 7dana.

Pri izboru fungicida voditi računa o KARENCI izabranog fungicida i maksimalnom broju tretiranja preparatom. S.C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *