Zaštita pšenice u cvetanju

U SEVERNIM I CENTRALNIM DELOVIMA NAŠE ZEMLJE USEVI PŠENICE se nalaze u fazi od zastavičara do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice. Faza cvetanja je veoma važna sa aspekta zaštite klasa od prouzrokovača fuzarioze-šturosti klasa (Fusarium graminearum). Sa prognoziranim višednevnim kišnim periodom postoji rizik od ostvarenja infekcije klasa pomenutim patogenom. Štete od ovog patogena se ogledaju kako u smanjenju prinosa, tako i u sposobnosti gljive da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Sa ciljem sprečavanja infekcija prouzrokovačem fuzarioze klasa i sinteze mikotoksina, mere zaštite treba sprovesti na početku cvetanja, pre padavina, nekim od registrovanih fungicida:

    Duofen plus, Sekvenca plus (tiofanat-metil+difenokonazol) 1,5 l/ha

    Pylon plus (protiokonaloz+azoksistrobin+trifloksistrobin) 0,5-0,7 l/ha

     Zamir (prohloraz + tebukonazol) 0,75-1 l/ha

     Postulat duo (protiokonazol + tiofanat metal) 1-1,25 l/ha

    Delaro 325 SC (protiokonazol + trifloksistrobin ) 0,7-1 l/ha

     Custodia (tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha

    Amistar extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

    Cello (tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha

    Antre plus (tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha

    Ascra Xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.  

Ovaj tretman je od izuzetnog značaja ne samo za zaštitu klasa nego i za dalju zaštitu lisne mase od patogena, pogotovo imajući u vidu prisustvo simptoma žute lisne rđe na parcelama.

Prema trenutnoj vremenskoj prognozi u najavi je dug kišni period koji nosi visok rizik od zaraze klasa prouzrokovačem šturosti ali i od daljeg razvoja patogena lista.

U JUŽNIM DELOVIMA NAŠE ZEMLJE USEVI PŠENICE se nalaze u različitim fazama vlatanja do faza zastavičara. U takvim usevima aktuelna je zaštita od patogena lista i štetočina.

Zbog različitih faza razvoja pšenice po regionima, kao i prisustva štetnih organizama, detaljnije informacije pogledati na linku: preporuke za pšenicu

   U usevima pšenice koji su ušli u osetljivu fenofazu cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike)  postoji rizik od infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) u vlažnim uslovima.

S obzirom da su za region najavljene padavine i nestabilno vreme od četvrtka poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva radi utvrđivanja faze razvoja.

Za useve pšenice koji su ušli u fazu cvetanja (5% klasova izbacilo prašnike) preporučuje se sprovođenje preventivnog tretmana pre najavljenih padavina jedim od registrovanih fungicida :

  • Custodia (tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili
  • Census 280 EC; Amistar extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili
  • Delaro (protiokonazol+trifloksistrobin) 0,7-1 l/ha ili
  • Postulat duo (protiokonazol+tiofanat-metil) 1-1,25 l/ha ili
  • Zamir (tebukonazol+prohloraz) 0,75-1 l/ha ili
  • Cello (spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) 1,25l/ha ili
  • Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili
  • Ascra Xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili
  • Prosaro (tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha ili
  •  Sekvenca plus (difenokonazol+tiofanat-metil) ili neki drugi registrovani fungicid

Preporučeni tretman u cilju zaštite klasa pšenice u fazi cvetanja doprineće i zaštiti listova na kojima je  registrovano prisustvo simptoma prouzrokovača bolesti kao što su simptomi žuto mrke pegavosti, simptomi žute lisne rđe i lisne rđe.

Prilikom vizuelnog pregleda useva pšenice na listovima i klasovima je registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

Ukoliko se prilikom pregleda registruje prisustvo lisnih vaši na 30% klasova u fazi do cvetanja ili na do 70% klasova u fazi cvetanja, preporučuje se tretman insekticidima na bazi a.m.deltametrina ( Polux; Decis 2,5EC) u količini 0,2-0,3 l/ha.

Padavine, koje su najavljene od četvrtka, mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačem  fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) u usevima pšenice koja se nalaze u fazi cvetanja.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, pregledaju useve i  utvrde fazu razvoja pšenice, a u usevima koji se nalaze u fenofazi početka cvetanja, sprovedu tretman nekim od registrovanih fungicida:  

·       Zamir (a.m.prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha ili,

·       Postulat duo (a.m.protiokonazol+tiofanat-metil) 1-1,25 l/ha ili,

·       Custodia (a.m.tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili,

·       Elatus era (a.m.benzovindiflupi+protiokonazol) u količini 0,5-1 l/ha ili

·       Revicare (a.m.revysol+piraklostrobin) u količini 0,75-1 l/ha ili     

·       Delaro (a.m. protiokonazol+trifloksistrobin) u količini  0,7-1 l/ha ili

·       Amistar extra, Census 280EC (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) u količini  0,5-0,75 l/ha. 

 Pored zaštite klasa od prouzrokovača fuzarioze klasa, ovaj tretman je izuzetno značajan i za dalju zaštitu lisne mase od prouzrokovača bolesti.

Vizuelnim pregledom  biljaka je registrovano prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

Ukoliko se prilikom pregleda registruje njihovo prisustvo od 0,5-1 larve po biljci, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·        Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1-0,12 l/ha ili

·        Durbin EW (a.m. cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha ili

·        Lambada (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja faze razvoja, kao i redovno praćenje vremenske prognoze. Ukoliko se usevi nalaze na početku cvetanja, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida Ili neki drugi registrovani fungicid.

Pored zaštite klasa od prouzrokovača fuzarioze klasa, ovaj tretman je izuzetno značajan i za zaštitu lisne mase od prouzrokovača bolesti.

Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo jaja i larvi žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je piljenje larvi ove štetočine. / PIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *