Povrtarstvo Ratarstvo Reč struke Zaštita bilja

Preporuka PIS-a za papriku i kukuruz

Pregledima useva paprike i kukuruza uočeno je prisustvo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera), s tim da je prisustvo plamenca dominanto vezano za proizvodnju paprike i kukuruza na teritoriji AP Vojvodine. Pregledima biljaka paprike i kukuruza uočeno je prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca i jaja pamukove sovice.

Najugroženiji su usevi kukuruza šećerca koji su, pored paprike, trenutno najprivlačniji za navedene štetočine jer se nalaze u fazama intenzivnog porasta. Na pojedinim parcelama u sremu gde se beleže i visoki ulovi plamenca na svetlosnim lovnim lampama uočena su novopoložena jajna legla na 100% biljaka i to do 5 legala po biljci. Na usevima paprike i semenskog kukuruza procenat biljaka sa novopoloženim jajnim leglima se kreće do 30. Takođe, u navedenim usevima prisutna su i novopoložena jaja pamukove sovice na do 32% biljaka.

U toku je intenzivno pologanje jaja i piljenje larvi navedenih štetočina.

Proizvođačima paprike i kukuruza se preporučuju pregledi biljaka na prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca i jaja pamukove sovice. Ukoliko je prošlo više od nedelju dana od predhodnog insekticidnog tretmana ne može se više računati na njihovu efikasnost. S toga se po potvrdi novopoloženih jaja tih štetočina preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

U usevima paprike:

– Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana) ili

– Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 1 dan) ili

– Affirm 095 SG (emamektin benzoate) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

– Top gun (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili

– Exalt (spinetoram) u količini 2-2,4 l/ha (karenca 3 dana).

U usevima kukuruza:

– Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ili

– Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca14 dana) ili

– Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili

– Radiant 120 SC (a.m. spinetoram) 0,4 l/ha (karenca 14 dana) ili

– Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,4-0,5 l/ha (karenca 35 dana) ili

– Decis expert (a.m. deltametrin) 0,075-0,125 l/ha (karenca 30 dana).

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u kasnim večernjim satima. Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!Izvor teksta www.pissrbija.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *