Tehnologije Uncategorized Vesti

Poskupljuje domaća rakija

Vlada Srbije je Predlogom zakona o akcizima koji je juče usvojen predvidela da akciza na viski sa udelom alkohola od 40%, koja se sada plaća 348,17 dinara po litru bude 185 dinara.Isti iznos akciza važiće i za sva druga jaka alkoholna pića sa procentom alkohola od 40 odsto, što će posledično, dovesti do pada cene viskija, ali i do poskupljenja drugih alkoholnih pića koja imaju visok udeo alkohola, a sada su opterećena nižom akcizom od 136,62 dinara.

Novi zakon ujednačava iznos akcize za sva jaka alkoholna pića u odnosu na procenat alkohola koji sadrže, a ne u odnosu na sirovinu od koje su nastala.

Sadašnji zakon predviđa pet različitih nivoa akciza – dva će i dalje ostati ista i obračunavaće se po litru. Jedno je akciza na pivo od 26,44 dinara, a drugo akciza na „ostala niskoalkoholna pića“, a to su ona sa udelom alkohola od 1,2 odsto do najviše 15 odsto, gde spadaju i vina, kao i razni „sajderi“ (cider) za koje će akciza i dalje biti – 23,14 dinara za litar.

Sada se na rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda naplaćuje akciza od 136,62 dinara po litru. Akciza za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, gde spada i viski, naplaćuje se u iznosu od 348,17 dinara po litru pića, dok se za ostala jaka alkoholna pića, van pomenutih kategorija, naplaćuje akciza od 223,67 dinara za litar.

Po novom se obračun potpuno menja i računa se po principu – akciza na 100 litara (jedan hektolitar) čistog alkohola je 46.250 dinara.

U Srbiji se, kako navodi N1, najviše kupuju pića u kojima je udeo alkohola manji od 15%, odnosno piva i vina i slični proizvodi.

Prema podacima Ministarstva finansija ukupan prihod od akciza na alkoholna pića u 2020. godini iznosio je 13,8 milijardi dinara. Od toga se na akcize na sve vrste jakih alkoholnih pića odnosilo 2,4 milijarde dinara. U strukturi prihoda od akciza, sva alkoholna pića učestvuju sa 4,5%, a samo jaka alkoholna pića sa 0,8%.

Razlog menjanja akcizne politike kada je reč o alkoholnim pićima je usklađivanje sa direktivama EU.

– U izveštajima Evropske komisije navodi se da Srbija oporezuje određene vrste uglavnom lokalno proizvedenih alkoholnih pića po nižoj stopi u odnosu na neke druge slične, uglavnom uvezene vrste alkoholnih pića. Evropska komisija smatra da takve odredbe nisu u skladu sa članom 37. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – navelo je Ministarstvo finansija u obrazloženju Predloga zakona o akcizma.

Istaknuto je da je Evropska komisija preporučila da Pregovaračko poglavlje 16 – Porezi može biti otvoreno za pregovore pod uslovom da Srbija revidira svoje zakonodavstvo o oporezivanju akcizom alkoholnih pića.

Time se izjednačava iznos akcize za sva ova pića u odnosu na procenat alkohola u njima, umesto u odnosu na sirovinu od koje su proizvedena, pa za visinu akcize neće biti bitno da li je piće napravljeno od voća, kao što je slučaj sa rakijama ili od žitarica, koje su osnovna sirovina za proizvodnju viskija.Na sva žestoka alkoholna pića koja sadrže 40 odsto alkohola bi se umesto dosadašnjih 136 dinara po litru, budžetu ubuduće dotiralo 185 dinara.

Shodno ovim izmenama nameti na domaća pića kao što su rakije bili bi veći, zbog čega se očekuje njihovo poskupljenje, za razliku od uvoznih pića, poput viskija koja bi zbog manjih nameta trebalo da pojeftine. S.C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *