Drugi pišu Uncategorized Vesti

Plata u poljoprivredi ispod proseka Srbije – 51.620 dinara

27. jula 2020.

Prosečna zarada u poljoprivredi u maju ove godine bila je 51.620 dinara, bez poreza i doprinosa, što je 7.272 dinara manje od prosečne plate u Srbiji za taj mesec.

Platu nižu od zaposlenih u poljoprivredi imali su oni koji rade u oblasti umetnosti, zabave i rekreacije (48.033 dinara), u oblasti ostalih uslužnih delatnosti (44.347), prerađivačkoj industriji, naročito preradi drveta (35.456 dinara), proizvodnji kože i predmeta od kože (37.654)….

Pomenimo i da je u najjačoj oblasti – računarsko programiranje i konsultantske delatnosti majska prosečna plata bila bezmalo tri puta veća od one u poljoprivredi. Iznosila je 153.656 dinara. Pozamašne koverte u maju su dobili i zaposleni u vazdušnom saobraćaju (135.115 dinara), preradi farmaceutskih proizvoda (126.034)…

Ako posmatramo samo oblast poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, koju statistika vidi kao jednu celinu, najniže su plate bile u ribarstvu – 44.234 dinara.

Kako je saopštio Republički zavod za statistiku, prosečna zarada (bruto) obračunata za maj 2020. godine iznosila je 81.464 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 58.892 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–maj 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,1% nominalno, odnosno 7,7% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,0% nominalno i za 7,6% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za maj 2020. godine nominalno je veća za 6,5%, a realno za 5,8%, dok je prosečna neto zarada veća za 6,3% nominalno, odnosno za 5,6% realno.

Medijalna neto zarada za maj 2020. godine iznosila je 44.463 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

S. K. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *