Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Nižim koncentracijama bakar-hidroksida zaštititi krušku od bakteriozne plamenjače

— Na području Srbije zasadi krušaka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama cvetanja.

U zasadima krušaka u kojima je otvaranje prvih cvetova registrovano u periodu od 27.3. do 31.3. sa padavinama koje se prognoziraju od utorka sledeće nedelje, stvoriće se rizik od infekcije cvetova bakterioznom plamenjačom jabučastog voća (Erwinia amylovora).

U cilju zaštite kruške od ovog veoma destruktivnog oboljenja, pred najavljene padavine, preporučuje se primena preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama:

Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06%.

Takođe, najavljene padavine mogu stvoriti i povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite kruške od navedenog patogena, pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije mankozeb (Mankogal 80, Dithane M 45, Mankogal extra) u koncentraciji 0,25%.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu. U fazi cvetanja voća, potrebno je preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača. Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

PIS / Redakcija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *