Agroekologija Drugi pišu

Najvažnija poljoprivredna inovacija u EU u 21. veku – agrošumarstvo

Agrošumarstvo, koje su poznavali i praktikovali naši preci, nedavno je od strane Ujedinjenih nacija prepoznato kao najvažnija poljoprivredna inovacija u EU u 21. veku. Agrošumarski sistemi podrazumevaju spoj poljoprivrede i šumarstva, to jest planiran i namenski uzgoj višegodišnjih biljaka poput drveća i grmlja na poljoprivrednim površinama. Ovi sistemi već zauzimaju preko milijardu hektara zemljišta na globalnom nivou.

Agrošumartsvo je sistem u kojem se šume kombinuju sa ratarskim kulturama i zemljištem koje se koristi za ispašu stoke. Dakle, drveće i usevi mogu da rastu na istom komadu zemlje ili se, ako je o stočarstvu reč, na istim površinama stoka pušta na ispašu i uzgaja šumsko rastinje.

U Poljskoj je, kako piše Euronews, ovaj trend već primetan, i polako se širi među poljoprivrednicima u toj zemlji.

„Radi se o ograničavanju ili suprotstavljanju klimatskim promenama i izgradnji otpornosti poljoprivrede na klimatske promene“, rekao je stručnjak za agrošumarstvo Marcin Vojcik. „Reč je o apsorpciji gasova staklene bašte, o zaštiti vode. Sadnjom drveća smanjujemo uticaj vetra, štitimo zemljište od prekomerne sunčeve svetlosti, gradimo biodiverzitet. Ove vodene resurse štitimo tako da voda bolje prodire u zemljište .“

Veruje se da će žrtvovanje poljoprivrednog prostora za povećanje plantaža drveća smanjiti proizvodnju na farmama. Ali stručnjaci i pojedini farmeri kažu da ne mora biti tako. Poljoprivrednik Andrzej Majerski kombinuje stočarstvo sa voćnjakom.

„Pre svega, krave imaju bolje uslove za život, tokom tople i letnje sezone imaju senku“, rekao je on. „U voćnjaku trava bolje uspeva, a krave su ekološke kosačice za voćnjak. Ne moramo da kosimo, nema trave posle košenja, a obezbeđuju i đubrivo. Tako da sve funkcioniše zajedno – da krave proizvode đubrivo, da se hrane u voćnjaku, jabuka ima bolje uslove, a mi imamo dodatne prihode.“

Predstavnici Državnih šuma Poljske takođe podržavaju inicijativu za agrošumarstvo, nudeći pomoć onima koji su zainteresovani da učestvuju u šemi podrške.

„Ponudom  stabala onima koji će krenuti ka agrošumarstvu, želimo da promovišemo autohtono drveće“, rekao je službenik za štampu Državnih šuma Rafal Zubkovicz.

Agrošumarski sistemi mogu dati vrlo značajan doprinos klimatskom prilagođavanju za održivu poljoprivredu. Između ostalog, to dovodi do manjeg isparavanja, a zadržana voda mogla bi biti dostupna biljkama za rast i veće prinose. S. K.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *