Uncategorized Vesti

Na dug od 0,25 dinara stiže OPOMENA NA VRATA! Građani, povedite računa, izmirite dugovanja!

Samo štampanje i slanje ove “opomene” poreznike košta najmanje 200, ako ne i 300 puta više Toliko savesno da su obaveštenja stizala i za neizmirene obaveze od svega – 0,25 dinara. Samo štampanje i slanje ove “opomene” poreznike košta najmanje 200, ako ne i 300 puta više.

U Poreskoj upravi, međutim, objašnjavaju da bi u suprotnom dužnici mogli da se nađu u situaciji da ostanu uskraćeni za neku uslugu druge državne institucije zbog toga što imaju neizmirenu obavezu za koju i ne znaju, ma koliko bio mali iznos dugovanja.

Preduzetnik iz jednog vojvođanskog mesta nedavno je na društvenim mrežama podelio sliku obaveštenja nadležnih poreznika, koji ga ljubazno informišu da ga duže za tačno četvrtinu dinara. Slično iskutvo potvrdile su i njegove kolege. Poreske uprave uredno štampaju, pakuju i šalju pisma za ove iznose, iako ih to košta mnogo više. Najmanje – 50 dinara.

– Na iznos manje plaćenog poreza obračunava se kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto, i to od prvog dana docnje do dana plaćanja poreskog duga u celosti – objašnjavaju u Poreskoj upravi šta čeka dužnike. – Ovo važi bez obzira na to koliko iznosi glavni dug – 0,10, 0,20, 0,25 ili 50 dinara. On se uvećava sve do dana plaćanja u celosti, za pripadajuću kamatu i isti iznos predstavlja poreski dug, zbog kojeg poreski obveznik u mnogim situacijama ne bi mogao ni da ostvari neko od svojih prava pred drugim organima.

To je glavni razlog zašto su poreznici toliko marljivi u obaveštenjima. Pojedine državne usluge uslovljene su dugovanjem prema njoj.

– Poreska uprava je u prethodnom periodu često trpela kritike kako poreski obveznik nije obaveštavan ili nije opomenut za “minorne” dugove godinama, jer u situaciji kada je potrebno da ostvari neko svoje pravo pred drugim nadležnim institucijama, poreski obveznik tek onda saznaje za svoja dugovanja – ističu u Poreskoj upravi. – Zbog toga, sledeći dobru praksu uspešnih poreskih administracija, bez posledica redovne i prinudne naplate, Poreska uprava obaveštava poreske obveznike o stanju duga – usmeno ili pismeno. To je način da se rasprave sve sporne činjenice u primerenom roku, saglasno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Pre svega dobrovoljno

U periodu pandemije Poreska uprava za sve tekuće obaveze po osnovu javnih prihoda, koje se ne izmiruju saglasno Uredbi o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći, preduzima sve radnje kako bi poreski obveznici u skladu sa Zakonom, a pre pokretanja bilo koje mere redovne i prinudne naplate, dobrovoljno izmirili svoje obaveze, istakli su u Poreskoj upravi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *