Povrtarstvo Ratarstvo Reč struke Tehnologije Zaštita bilja

Kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)

Kukuruzna sovica je polifagna vrsta i štete nanosi na kukuruzu, paprici, paradajzu, duvanu, kupusnjačama itd. Izrazito toploljubiva vrsta. Radi se o štetočini, gde štete nanosi gusenica hraneći se generativnim organima (cvasta, cvet, plod).

Najveće štete nanose starije gusenice, vrlo su pokretne
i proždljive, ulaze i izlaze iz plodova. Osim toga mogu da prenose
uzročnike truleža plodova, čime njihova štetnost postaje veća.

Ima više generacija godišnje, najčešće 2-3 pri čemu je druga najštetnija i javlja se tokom avgusta meseca. Kukuruzna sovica leti na temperaturi od 20-25 stepeni, i najaktivniji su u večernjim satima. Na kukuruzu leptir polaže jaja na klipu, gde se uočavaju i prva oštećenja. Posle prvog presvlačenja gusenice se ubušuju u klip kukuruza. Prave hodnike u klipu, i u jednom klipu je prisutna jedna gusenica,kao posledica kanibalizma kod ove vrste.
Na paradajzu se hrane svim nadzemnim delovima biljke, a najveće štete
nanose hraneći se mesnatim delovima ploda i semenom. Napada plod u
zelenom stanju, gde isti prestaje sa rastom i ostaje malih dimenzija.
Oštećeni plodovi gube vrednos, trule i propadaju. Na paprici gusenice
prvo oštećuju list, zatim cvet, a najveće štete nanose na mesnatim
delovima ploda i semenom. Hraneći se na plodovima, oni brzo gube tržišnu
vrednost, trule i propadaju.

Što se tiča mera borbe, koriste se sledeće mere:
• Gajenje otpornih sorti
• Agrotehničke mere
• Biološke mere
• Hemijske mere
Prilikom hemijskih mera potrebno je utvrditi početak leta leptira, zatim
pregled biljaka kako bi se utvrdilo vreme početka poleganja jaja. Suzbijanje
insekticidima obaviti od početka piljenja jaja pa sve dok se larva ne ubuši
u plod.

U ovu svrhu koristiti insekticide:

Decis 2,5 EC (am. Deltrametrin)
Alverde 240 SC (am. Metaflumizon)
Fastak 10 EC (am. Alfa-cipermetrin)

Branko Galović dipl. inž. / foto Pesticidi.org / S.C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *