Prilozi 2021

Jagode -Prvi tretmani i čišćenje bankova u proizvodnji jagode

Čišćenje useva i bokora jagode je odličan start za novu sezonu prošlogodišnjih i starijih zasada jagode. U standardne operacije ubrajamo uklanjanje korova, đubrenje i zaštitu useva, a čišćenje bokora je specifično za jagode i obavlja se pre đubrenja i zaštite useva. U kontitnentalnim područjima, čišćenju zasada jagode se pristupa početkom marta, odnosno čim vremenske prilike to dozvoljavaju. Međutim ova godina ne potvrđuje pravilo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *