Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Jabukin smotavac

Počinje piljenje larvi druge generacije…Jabukin smotavac je ekonomski najznačajnija štetočina jabuke. Sprečimo ubušivanja larvi u plodove.

Proizvodni zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja ploda.

Na području Srbije registruje se aktivnost druge generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U većini regiona u toku je polaganje jaja, a početak piljenja larvi se u zavisnosti od regiona očekuje u narednih 3-7 dana.

Sa ciljem sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se na početku piljenja larvi preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02%.

Grinje

U pojedinim zasadima jabuka registrovano je prisustvo nekoliko vrsta grinja: običnog paučinara (Tetranychus urticae), crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i rađastih grinja (iz roda Aculus).

Trenutni uslovi u proizvodnji, praćeni visokim temperaturama i odsustvom padavina, pogoduju razvoju ovih štetočina.

Zasade jabuka treba redovno obilaziti i pregledati na prisustvo grinja. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena nekog od registrovanih akaricida:

  • Amon 020 EW, Abastate ME, Abastate EW, Kraft 1,8 EW, Abastate, Abastate S, Akaristop(abamektin) u koncentraciji 0,075-0,1% ili
  • Uranus (etoksazol) u količini 0,5 l/ha ili
  • Borneo (etoksazol) u količini 0,375-0,625 l/ha.

Pepelnica

Uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Proizvođačima se preporučuje nastavak zaštite jabuke od tog patogena, primenom nekog od registrovanih fungicida.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštitite bilja (PIS) Foto: PIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *