Uncategorized Vesti

„Horizontalno i vertikalno osnaživanje žena sainvaliditetom i žena na poljoprivredi“

Savet za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva ove godinea 8. mart, Danžena obeležava promocijom projekta „Horizontalno i vertikalno osnaživanježena sa invaliditetom i žena na poljoprivredi“.Projekat se realizuje u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti –SWIS PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Projekat sprovodi grad Kraljevo kroz koordinaciju Saveta za rodnu ravnopravnost gradaKraljeva, Centra lokalnih usluga grada Kraljeva i Službe za upravljanje projektima i lokalno-ekonomski razvoj Gradske uprave grada Kraljeva.

Glavni ciljevi projekta su unapređenje kvaliteta života žena sa invaliditetom i predispozicija za ravnopravno učešće u svim oblastima društvenog i privatnog života kroz usvajanje praktičnih veština, znanja i alata za iskazivanje sposobnosti žena sa invaliditetom i unapređenje kapaciteta žena sa invaliditetom za ostvarivanje boljeg društvenog položaja i veće vidljivosti u aktivnostima udruženja osoba sa invaliditetom u zajednici. Kako je istakla predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Lidija Pavlović, značajno je veći broj žena sa invaliditetom od muškaraca sa invaliditetom, čak tri četvrtine.

„Smatram da je veoma važna solidarnost žena, koju treba da učinimo vidljivom. Žene se danas bore za porodicu bez nasilja, veća prava marginalizovanih grupa, život bez diskriminacije, ravnopravnu političku participaciju, radnička i sindikalna prava, veće zarade. Nijedna zemlja ne može da napreduje ako joj polovina tima sedi blokirana na klupi za rezerve! Mi ne smemo dozvoliti da budemo rezerve“, poručila je predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva Lidija Pavlović

Prema rečima Milice Jelić, koordinatorke projekta, ovo je inovativni program koji se sprovodi u svetu, a kod nas se pokazao kao primer dobre prakse. Žene sa invaliditetom će biti osnaživane horizontalno – kroz niz treninga i obuka u periodu od šest meseci, ali i kroz individualnu mentorsku podršku.

Vertikalno osnaživanje vezano je za sam rad žena sa invaliditetom koje će sva stečena znanja i praktične alate prenositi na druge žene sa invaliditetom putem pokreta i udruženja.

Članica Gradskog veća grada Kraljeva zadužena za socijalnu politiku I brigu o deci i porodici Ivana Bazić, kao jedna od mentorki, izrazila jezadovoljstvo što joj je baš ovim projektom, kako je istakla, pružena prilika da svoje iskustvo prenese na žene sa invaliditetom i time ih osnaži i podstaknem da se uključe u sve društvene, radne i političke segmente života.

  Predsednica udruženja Carpe diem Jelena Jevtović je izrazilazadovoljstvo što ima priliku da bude deo projekta koji ima za cilj osnaživanje žena sa invaliditetom.„Kroz ovu mentorsku podršku i program koji ćemo proći steći ću nova znanja koja će mi olakšati dalji rad kroz udruženje. Svi ćemo unaprediti svoja znanja jer mi smo mnogo više od sopstvenog invaliditeta“, poručila je.

Članica Uduruženja distrofičara i korisnik personalne asistencije Vesna Kostić želi da se ovim projektom žene sa invaliditetom osnaže, pokrenu i nauče koja su im prava i obaveze.

Pomoćnik gradonačelnika grada Kraljeva Nikola Radević je poželeo puno uspeha u realizaciji projekta. Projektom će biti obuhvaćeno do 15 žena sa invaliditetom i isto tolikomentorki – uspešnih žena iz sfere društvenog i političkog angažovanja u zajednici, pet personalnih asistenata zaposlenih u Centru lokalnih usluga grada Kraljeva, a indirektno žene članice udruženja osoba sa invaliditetom grada Kraljeva.

Projektom „Horizontalno i vertikalno osnaživanje žena sa invaliditetom i žena na poljoprivredi“ je predviđena i međuopštinska saradnja sa Savetom za rodnu ravnopravnost opštine Raška kroz posetu Savetu, kao i povezivanje sa Udruženjem preduzetnica „Dukat“. Vrednost projekta je 4.425 evra, od čega je doprinos programa SWIS PRO 3.275 evra, a grad Kraljevo je obezbedio sufinansiranje u iznosu od 1.150 evra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *