Uncategorized Vesti

HIP Azotara u stečaju i po drugi put bez kupca

HIP Azotara u stečaju ponuđena po početnoj ceni od 2,33 milijarde dinara ostala je neprodata, jer za tu kompaniju niko nije pokazao interesovanje.Prodaja Azotara bila je predviđena metodom javnog nadmetanja.

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika obavestila je da je prodaja Azotare kao pravnog lica neuspešna, jer u datom roku nije uplaćen nijedan depozit, niti prikazana ijedna bankarska garancija.

Prethodno ranije ove godine fabrika veštačkog đubriva za poljoprivrede je bila nuđena po početnoj ceni od 5,8 milijardi dinara, ali zainteresovanih nije bilo.

Kompleks HIP Azotare u Pančevu obuhvata fabrike amonijaka, azota, kao i đubriva AN, KAN, HPK i Karbamid, objekte energetike, uprave, laboratorije.

Azotara je ponuđena sa mehanizacijom, opremom, zalihama materijala i potraživanjima.

Kao državno preduzeće Azotara je u stečaj pala septembru 2018. godine, kada je hiljadu radnika ostalo je bez posla.

Ranije Azotara je bila neuspešno privatizovana a nalazila se i na listi 24 sporne privatizacije.U ime država posle raskida privatizacije Azotarom je, do odlaska u stečaj, upravljao Srbijagas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *