Subvencije Tehnologije Voćarstvo

Do 3.000.000 podsticaja po korisniku za podizanje zasada voća i hmelja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja.

Programi podrške za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja, bez naslona i sa naslonom. Takođe i za pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od programa podrške jesu podsticaji za nabavku sadnica voćaka i hmelja, nabavku naslona za proizvodne zasade i za pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline, sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, kao i supstrata za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima. Takođe i za hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta.

Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije, zavisno od mesta investicije, odnosno područja gde je zasad podignut, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 3.000.000 dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:
1) za nabavku sadnica voćaka i hmelja – 2.500.000 dinara;
2) za nabavku naslona – 825.000 dinara;
3) za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima – 375.000 dinara;
4) za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 100.000 dinara.

Ako se podsticaji dnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka  podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada. S.C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *