Agroekologija Tehnologije

Da li će sunce i vetar osigurti energetske potrebe

Državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije Zoran Lakićević izjavio je, gostujući na „Tanjug TV“, rekao da je resorno ministarstvo iniciralo prošle godine usvajanje četiri nova zakona koji su preduslov razvijanja nove energetske politike Srbije.
Prema njegovim rečima, donošenje Integrisanog nacionalnog plana za klimu i energetiku omogućiće energetskom sektoru nove investicije, uz obezbeđivanje energetske sigurnosti i zaštite životne sredine.

Realizacijom plana do 2030. godine imaćemo 40 odsto manju emisiju štetnih gasova, kao i 40 odsto veće učešće OIE u proizvodnji električne energije, objasnio je on.

Takođe, mora da se radi na izgradnji novih elektroenergetskih kapaciteta iz obnovljivih izvora, kao što su sunce i vetar, kako bismo obezbedili veću energetsku bezbednost i smanjili uvoznu zavisnost, s obzirom na to da trenutno uvozimo ugalj i električnu energiju iz drugih država.

Lakićević je istakao da ovaj plan predviđa i nove investicije u izgradnji interkonekcija sa susednim zemljama kako bismo diversifikovali pravce i izvore snabevanja gasom, ali i nove tehnologije, kao što su biogas i vodonik koje će dati veliki doprinos stabilnosti energetskog sistema u budućnosti.

Ministarstvo rudarstva i energetike nastavlja da pruža podršku građanima subvencijama u iznosu od 50 odsto za zamenu stolarije, izolacije, kotlova i postavljanje solarnih panela.Prošle godine, objavljen je prvi javni poziv za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima, na kome je 4.000 prijavljenih dobilo subvencije za zamenu stolarije i izolacije.

Ove godine raspisan je novi javni poziv na kome će više od 25.000 domaćinstava dobiti subvencije u iznosu od 50 odsto za energetsku efikasnost i postavljanje solarnih panela. Na jesen će biti raspisan novi javni poziv na kome će 100.000 domaćinstava moći da učestvuje i interesovanje za ove subvencije, naročito za postavljanje solarnih panela, svakodnevno raste.

Ipak u poslednje vreme se mogu sve češće čuti loša iskustva po pitanju korišćenja solarnih panela, čija reciklaža nakon isteka roka korišćenja još uvek nije rešena.

Tačno je da solarni paneli vremenom proizvode sve manje električne energije, premda je to nešto o čemu novi vlasnici elektrana ne moraju da brinu. Ukoliko ste pažljivo odabrali opremu i izvođača radova, vaša elektrana biće operativna i do 30 godina, a gubitak efikasnosti godišnje će iznositi svega 0,5 odsto.

Postoje i drugi faktori koji mogu dovesti do smanjene efikasnosti solarnih panela kao što su prašina, senka, sneg ili mehaničko oštećenje, ali na ove faktore mahom možete da utičete. Važno je da na izgradnji solarne elektrane angažujete licenciranu kompaniju i da, prateći njihove instrukcije, vodite računa o svojim solarnim panelima. S.C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *