Povrtarstvo Reč struke Tehnologije

Bakteriozna trulež salate (Pectobacterium carotovorum)

Povećanjem površine na kojima se gaji salata u zaštićenom prostoru učestala je i pojava bakteriozne truleži. Ona se naročito dešava u objektima sa slabim provetravanjem i nakon nekoliko uzastopnih ciklusa proizvodnje salate na istom supstratu. Obolele biljke gube tržišnu vrednost, pa usled toga mogu nastati značjani gubitci.

Simptomi nisu dijagnostičkog karaktera, jer veoma često podsećaju na promene nastale dejstvom drugih patogena. Na oboleleim glavicama salate uočavaju se promene različitog intenziteta. Prvi simptomi ispoljavaju se  u vidu tamnozelenih, vlažnih pega nepravilnog oblika, često po ivici, ali i drugim delovima, kako mladih, tako i starijih listova.

Tokom vlažnog i hladnog vremena, dolazi do širenja zone zahvaćene pegama, pri čemu obolelo tkivo dobija sluzast izgled. Trulež, svetlo do tamnomrke ili crne boje, zahvata pojedine listove ili više njih, umanjujući tržišnu vrednost, a ne retko prouzrokujući i njihovo izumiranje. Pri gustom sklopu trulež se širi i na okolne biljke, nanoseći značajne štete u proizvodnji ovog useva, naročito u zaštićenom prostoru.

U nedostatku efikasnih sredstava hemiske zaštite, preventivne mere podrazumevaju plodored, smanjenje gustine useva ili proređivanje biljaka, nega bez povređivanja, regulisanje temperature i vlažnosti vazduha.            

                      Dipl. Inž. Vladimir Kostić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *