Agroekologija Tehnologije Vesti

Aplikacija za prijavljivanje divljih deponija u Srbiji

Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine pokreću aplikaciju „Ukloni divlju deponiju“ preko koje će svi građani moći lako i anonimno da daju svoj doprinos evidentiranju lokacija divljih deponija u Srbiji.

Brojke ne ohrabruju, jer prema dostavljenim podacima koje su Agenciji za zaštitu životne sredine dostavile lokalne samouprave, na teritoriji Srbije postoji više od 2.200 divljih deponija, ali se procenjuje da taj broj može biti daleko veći. To su površine na kojima ljudi nelegalno odlažu otpad, a nalaze se najčešće u ruralnim sredinama, u blizini naseljenih mesta, uz korita reka, kao i duž saobraćajnica. Na divljim deponijama završi oko 20 odsto komunalnog otpada.

Deponije se mahom gomilaju na rubu gradova, u seoskim sredinama, uz reke i potoke, jezera ili akumulacije,što je najgora moguća varijanta. Na taj način ne samo da kvare izgled okoline, divlje deponije utiču i na zagađivanje vazduha, voda i zemljišta i samim tim ugrožavaju zdravlje ljudi. Na njima ponekad dolazi i do požara, čemu doprinose i emisije gasova sa efektom staklene bašte kao i drugih zagađujućih materija sa ovih deponija. Upravo pomenute lokacije su najveći rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Građani kao inspektori

Postupak je vrlo jednostavan. Da bi prijavili divlju deponiju koju uoče u svojoj okolini, korisnici treba da je fotografišu putem aplikacije i da uz kratak opis pošalju prijavu, koja će biti registrovana u bazi Agencije za zaštitu životne sredine. Prijave su anonimne i njihov broj je neograničen. U slučaju da korisnik bude van dometa, na možda udaljenoj deponiji -lokaciji, aplikacija će zapamtiti prijavu i poslati je prvom prilikom kada telefon bude povezan na internet. Podaci dostavljeni putem aplikacije, biće javno dostupni na mapi Agencije, kojoj se može pristupiti u okviru aplikacije.

Na ovaj način i sami građani će takođe moći da prate, da li su nadležna preduzeća i institucije uklonile deponiju, kao i koliki je ukupan broj prijavljenih divljih deponija u njihovom okruženju i u Srbiji. Aplikacija je trenutno dostupna za korisnike Android uređaja i može se preuzeti na adresi: https://bit.ly/3elajuF. Uskoro će biti dostupna za preuzimanje i na Google Play Store.

Aplikacija je pokrenuta 22. aprila, tako da se efekat ovog projekta tek očekuje , kao i to da korisnici počnu da je preuzimaju.

Na žalost, praks pokazuje da je broj deponija varirajući i da se dešava da i pored angažovanja preduzeća za održavanje higijene, aktivista Eko pokreta i stanovnika Mesnih zajednica gde se deponije gomilaju, nakon njihovih čišćenja i nanošenja zemlje, opet javlja isti problem!

Ovo sa sobom povlači pitanje, da li su kazne nedovoljno velike ili nam je savest dovoljno mirna………………?! S.C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *