Reč struke Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Aktuelna zaštita maline, kupine i jagode

MALINE se nalaze u fazi razvoja listova, jedan do pet listova razvijeno. Pregledom pupoljka i listova maline je uočeno prisustvo odraslih jedinki eriofodne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis). Sa najavljenim porastom temperatura se očekuje pojačana aktivnost ove štetočine kao i početak polaganja jaja kada temperature dostignu 25°C.

Sa ciljem suzbijanja grinje, pre početka polaganja jaja, preporučuje se primena akaricida koji deluje na odrasle forme:

–  Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,1% uz dodatak okvašivača.

KUPINE su u fazi razvoja listova, dva do četiri lista razvijeno. Pregledom kupinjaka je uočeno prisustvo simptoma žute rđe izdanka i lista kupine (Kuhneola uredinis) i purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum).

Video o načinu monitoringa žute rđe izdanaka i lista kupine možete pogledati na YouTube kanalu PIS-a. (link za video).

Sa ciljem sprečavanje daljeg razvoja navedenih patogena, pre padavina, preporučuje se primena preparata:

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 0,2%.

JAGODE na otvorenom se nalaze u fazi cvetanja i u početnim fazama razvoja plodova. U vlažnim uslovima kakvi su u najavi, postoji mogućnost infekcije cveta i mladih plodova prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Patogen prodire u u mlado tkivo u vreme ili neposredno posle cvetanja, a dalji razvoj se odvija tek u vreme sazrevanja. U zasadima koji su u fazi cvetanja i razvoja plodova, preporuka je primena nekog od registrovanih fungicida:

– Pehar (a.m. pirimetanil) 0,2 %  ili

– Dekada (a.m. boskalid) 1-1,2 l/ha ili

-Signum, Luminis, Bosco Gold (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,5 kg /ha ili

– Atlas, Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,6-1 kg/ha ili

– Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ha.

malina kupina jagoda zaštita grinje rđa pegavost pis – aktuelna zaštita bilja

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *