Voćarstvo Zaštita bilja

Zaštita zasada kasnih sorti breskve i nektarine

Kasne sorte nektarine i breskve se nalaze u fenofazi promene boje ploda do početka sazrevanja. Visoke temperature u prethodnom periodu, kao i najavljene u narednom periodu, uticaće na pojačanu aktivnost štetnih insekata. U nastavku su preporuke za zaštitu.

U zasadima je ustanovljena povećana brojnost, položena jaja i piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Grapholita molesta). Kako bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove breskve i nektrarine, neophodno je obaviti tretiranje.

Za zaštitu breskve i nektarine od breskvinog smotavca i drugih štetnih insekata preporučujemo primenu insekticida TRITON u koncentraciji 0,25-0,3%. Veoma je važno prilikom tretiranja voditi računa o karenci i tretiranje sprovesti najkasnije 7 dana pred berbu.

U cilju postizanja bolje obojenosti plodova, ravnomernog sazrevanja preporučujemo da se primeni preparat KALASUL u koncentaciji 0,3-0,5%.

Takođe, preporuka je da se tretiranja obave u kasnim večernjim časovima ili po noći kako bi bila što uspešnija.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *