Zakon zabranjuje paljenje strništa

Sezona prolećnih poljoprivrednih radova, uvek povećava opasnost od pojave požara na otvorenom prostoru. Stoga se apeluje na preduzeća u oblasti poljoprivrede, poljoprivredne proizvođače i građane, da za vreme izvođenja poljoprivrednih i drugih radova kojima mogu izazvati požar, iste obavljaju uz maksimalnu opreznost i preuzimaju sve neophodne mere zaštite kako bi se izbegao nastanak i širenje požara.

Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od šume, kao i spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Zakonom je, u ovim slučajevima, predviđena i nadoknada troškova intervencija vatrogasno-spasilačkih jedinica i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv lica koja vrše spaljivanje.

Članom 84. navedenog Zakona propisano je da se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazni fizičko lice ako:

-gradi ili postavlja objekte i druge zapreke na putevima, prolazima, platoima i sličnim prilazima objektima koji su predviđeni za prolaz vatrogasnih vozila ili evakuaciju ljudi i imovine ugroženih požarom;

-loži otvorenu vatru u šumi i na udaljenosti od 200 m od ruba šume;

-smešta zapaljivi materijal;

-za vreme žetve ne preduzima posebne mere zaštite strnih useva od požara;

-spaljuje ostatke strnih useva, smeće i biljne ostatke na otvorenom prostoru;

-primeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili požar, a ne ukloni opasnost, odnosno ne ugasi požar ili o požaru bez odlaganja ne obavesti nadležnu vatrogasnu jedinicu ili policijsku stanicu;

-lažno prijavi požar ili drugu tehničko-tehnološku nesreću.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *