Zadrugama u Vojvodini bespovratno 50 miliona za nabavku savremene opreme

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete.

Cilj ovog konkursa je unapređenje proizvodnih procesa i podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti zemljoradničkih ili poljoprivrednih zadruga.

Predmet konkursa je kupovina opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete neophodne za realizaciju investicionog projekta.

Neto nabavna vrednost ne može biti niža od 2.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Pod opremom i sistemima za preciznu poljoprivredu podrazumevaju se sredstva za proizvodnju, obradu i preradu koja moraju biti nova, i uključuju korišćenje savremenih tehnologija u preciznoj poljoprivredi, i to:
1. Sistemi i oprema za preciznu sadnju, setvu i žetvu
2. Digitalni sistemi za navodnjavanje
3. Robotizovani sistemi za ishranu i mužu koji se koriste na stočarskim farmama
4. Oprema za pripremu proizvoda za tržište

Oprema za prerađivačke kapacitete podrazumeva novu opremu za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 50.000.000,00 dinara.

Korisnici bespovratnih sredstava su zemljoradn ičke ili poljoprivredne zadruge čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koje realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.

Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 1.000.000,00 dinara do 5.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Konkurs je otvoren od dana objave do 16.03.2020. godine.

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova: 021/487 4071 Olga Knežević, olga.knezevic@vojvodina.gov.rs, 021/487 4158 Ognjen Dopuđ, ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *