Vrebaju štetočine

   Imajući u vidu da temperature od -15 na period od desetak dana mogu smanjiti populaciju prezimljućih jedinki, mala je šansa da ćemo izbeći probleme. Naime,topla zima generalno nije pogodovala usevima ni voću. Usevi su imali deficit vlage, voće je ranije krenulo sa vegetacijom. Zato je sa druge strane bila blagorodna za brojne štetočine koje su prezimele. Iz tog razloga ovih dana primetna je velika koncentracija smotavca i biljnih vaši. Bojan Miletić iz poljoprivredne apoteke ,,Zemlajk,, saglasan je sa ovim informacijama

   Posle zametanja plodića mora se obratiti pažnja na jabukin smotavac. Rasprostranjen je u svim krajevima gde se jabuka gaji. U našim uslovima ima dve generacije godišnje i nepotpunu treću. Najopasnija štetočina jabuke i kruške kod nas. Dovodi do prevremenog opadanja plodova i pogoršanja kvaliteta onih koji ostaju na stablu. Plodovi su crvljivi i puni izmeta gusenice.Posle ubušivanja u mlad plod, gusenica gradi hodnik sve do semene kućice koju oštećuje. Hodnik je crn i zaprljan izmetom. Napadnuti plodovi otpadaju pre vremena. Iz ovih razloga neophodna je adekvatana zaštita.

Kritičan broj leptira za tretiranje je 5 leptira po trapu za dan ili jedna gusenica na 2 do 10 stabala za prvu generaciju ili jedna gusenica na 1 do 5 stabala za drugu generaciju. Praćenje leta leptira se vrši feromonskim klopkama. Kada su u pitanju biljne vaši one napadaju godovo sav biljni svet. Mogu imati čak I 5 generacija te ukoliko se prva ne suzbije mogu potpuno ogoleti stable I biljke. Preventiva je svakako poželjna, ali se nameće I pitanje da li raditi vezane tretmane.

U svakom slučaju neophodno je odmah proveriti voćnjake I feromonske klopke ukoliko su postavljene. Pored toga ukoliko niste sigurni šta primeniti pozovite struku. Preporuka je takođe ne raditi uvek istim preparatima, jer tada postoji mogućnost da štetočine stvore otpornost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *